Show Archive

Katolički vjeronauk

  
 
Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
03. 07. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Motiviranost za djelovanje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva Gordana Barudžija, Dalibor Adžić Katolički vjeronauk
20. 08. 2018. - 21. 08. 2018.
Katehetska ljetna škola. Razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje Gordana Barudžija Katolički vjeronauk
23. 08. 2018. - 24. 08. 2018.
09.00 h - 19.00 h
Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje osnovnih škola Sabina Marunčić Katolički vjeronauk
27. 08. 2018. - 31. 08. 2018.
09.00 h
Metoda grupne dinamike „Interakcija usmjerena na temu“ Sabina Marunčić Katolički vjeronauk
28. 08. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita iz Vjeronauka (za pripravnike) Ankica Mlinarić Katolički vjeronauk
29. 08. 2018.
09.00 h - 16.00 h
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita iz Vjeronauka (za mentore i pripravnike) Ankica Mlinarić Katolički vjeronauk
31. 08. 2018.
09.00 h - 16.00 h
Digitalne tehnologije u nastavi vjeronauka Ankica Mlinarić Katolički vjeronauk

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja