Ravnatelji - Propisi
08. 02. 2016.
 Ispis 

Zakoni

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Dokumenti

ZAKON O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Dokumenti

ZAKON O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU

Dokumenti

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

Dokumenti

ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

Dokumenti

ZAKON O RADU

Dokumenti

ZAKON O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

Dokumenti

ZAKON O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Dokumenti

ZAKON O USTANOVAMA

Dokumenti

OBITELJSKI ZAKON

Dokumenti

ZAKON O PRAVOBRANITELJU ZA DJECU

Dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Dokumenti

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Dokumenti

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25-13)

ZAKON O "NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ"

Dokumenti

ZAKON O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Dokumenti

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Dokumenti

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Dokumenti

ZAKON O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Dokumenti

ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Dokumenti