Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
27. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Tehnička kultura Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz predmeta Tehnička kultura Ivana Katavić
27. 06. 2018.
09.00 h
Razredna nastava Profesionalni put učitelja, Modul 3: Planiraniranje i programiranje Jadranka Domazet
27. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Biologija Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz predmeta Biologija Majana Engelbreht
27. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Kemija Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz predmeta Biologija Majana Engelbreht
27. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Razredna nastava Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme Đurđa Kulušić
27. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kemija Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika učitelja i nastavnika kemije Olgica Martinis
27. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kemija Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika učitelja i nastavnika kemije Marijana Toljan
27. 06. 2018.
10.00 h - 18.00 h
Likovna kultura Nacionalni park „Krka“ i Grad Skradin - Istraživanje nacionalne urbanističke i prirodne baštine Blaga Petreski
27. 06. 2018.
10.00 h
Povijest Kulturna baština u funkciji nastave povijesti (2018. - Europska godina kulturne baštine) Loranda Miletić
27. 06. 2018.
10.00 h
Povijest Kulturna baština u funkciji nastave povijesti (2018. - Europska godina kulturne baštine) Loranda Miletić
27. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Tehnička kultura Priprema voditelja ŽSV-a za eksperimentalnu provedbu kurikuluma Tehničke kulture Viktorija Vranešić
27. 06. 2018.
10.00 h
Informatika /Računalstvo Razvoj GUI aplikacija u Javi Saida Deljac
27. 06. 2018.
12.00 h - 18.00 h
Geografija Izrada ispitnih zadataka iz geografije Sonja Burčar
28. 06. 2018. - 30. 07. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Putem profesionalnog razvoja“ Gordana Barudžija, Sanja McMurtry, Boris Vampula
28. 06. 2018.
Fizika Socijalne vještine u funkciji razvijanja prirodoslovnoga i tehničkoga područja školskog kurikuluma Ivana Katavić
28. 06. 2018.
Tehnička kultura Socijalne vještine u funkciji razvijanja prirodoslovnoga i tehničkoga područja školskog kurikuluma Ivana Katavić
28. 06. 2018.
Razredna nastava Vrednovanje za učenje; Medijska pismenost u okviru novog kurikula Jasmina Hamer
28. 06. 2018.
Razredna nastava Osnaživanje profesionalnih i osobnih kompetencija učitelja Ivona Nakić-Vojnović
28. 06. 2018.
09.00 h - 15.30 h
Interdisciplinarno Završna konferencija Erasmus+ projekta Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje Mirela Barbaroša-Šikić
28. 06. 2018.
09.00 h
Razredna nastava Profesionalni put učitelja, Modul 3: Planiraniranje i programiranje Jadranka Domazet
28. 06. 2018. - 30. 06. 2018.
09.00 h
Francuski jezik Réhabilitation d’examinateurs-correcteurs pour le DELF A1, A2, B1, B2 Slavenka Markota
28. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Geografija Izrada ispitnih zadataka iz geografije Sonja Burčar
28. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kemija Stručno-metodička priprema mentora za rad u školama – vježbaonicama za kemiju Olgica Martinis
28. 06. 2018.
10.00 h - 18.00 h
Vizualne umjetnosti i dizajn "Prezentacija kulture, baštine i umjetnosti putem virtualne i proširene stvarnosti" Blaga Petreski
28. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Biologija Socijalne vještine u funkciji razvijanja prirodoslovnoga područja školskog kurikuluma (ŽSV) Majana Engelbreht
28. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kemija Socijalne vještine u funkciji razvijanja prirodoslovnoga područja školskog kurikuluma (ŽSV) Majana Engelbreht
28. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Informatika /Računalstvo Uvođenje Informatike kao obaveznog predmeta u 5. i 6. razredu osnovne škole – za voditelje ŽSV-a Viktorija Vranešić
28. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Hrvatski jezik u kurikuralnoj reformi i učenici s teškoćama u okviru kurikuralne reforme Anđa Suvala
28. 06. 2018.
10.00 h - 15.00 h
Biologija Učimo učiti biologiju Marina Ništ
28. 06. 2018.
10.00 h
Informatika /Računalstvo Zabavno i poučno programiranje kroz Arduino platformu Saida Deljac

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja