Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
30. 08. 2018.
09.30 h - 15.30 h
Razredna nastava Provedba građanskog odgoja i obrazovanja u školi i zajednici Snježana Lustig
30. 08. 2018.
09.30 h - 15.30 h
Razredna nastava Provedba građanskog odgoja i obrazovanja u školi i zajednici Mirela Skelac
30. 08. 2018.
09.30 h
Predškolski odgoj Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota i prevencije trgovanja ljudima Andreja Silić
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Filozofija, Etika, Logika Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Željka Winkler
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Njemački jezik Vršnjačko vrednovanje i samovrednovanje Marko Javorina
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, Načela kvalitetnog vrednovanja Gea Cetinić
30. 08. 2018.
10.00 h
Stručni suradnici pedagozi Vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju Đurđica Kaurloto Martinić
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Stručni suradnici i učitelji edukacijsko-rehabilitacijskog profila Razvijanje kompetencija u profesionalnom napretku rehabilitatora, logopeda, socijalnih pedagoga Luči Lončar
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Povijest Osuvremenjivanje nastave Povijesti Franjo Čičak
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Njemački jezik Kurikularni pristup nastavi njemačkog jezika Izabela Potnar Mijić
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Razredna nastava Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme Biljana Petljak Zekić
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.30 h
Biologija Učenik opaža, istražuje i zaključuje Lydia Lugar
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Biologija Učenje i poučavanje učenika s posebnim potrebama u OŠ (relevantni Okviri u sklopu CKR) Borjanka Smojver
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kemija Učenje i poučavanje učenika s posebnim potrebama u OŠ (relevantni Okviri u sklopu CKR) Borjanka Smojver
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Povijest Razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje i suvremeni pristupi poučavanju i učenju Marijana Marinović
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Razredna nastava Medijske navike djece u Hrvatskoj i izazovi poučavanja o medijskoj pismenosti Ivana Jurjević Jovanović
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Matematika Planiranje i programiranje rada ŽSV-a u školskoj godini 2018/2019. Draženka Kovačević
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Informatika /Računalstvo Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika Informatike/računarstva: jačanje učiteljskih kompetencija Eugen Ban
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Engleski jezik Kurikularne promjene u nastavi engleskoga jezika Jelena Zdrilić
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Sociologija / Politika i gospodarstvo Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Zlata Paštar
30. 08. 2018.
12.00 h - 18.00 h
Likovna kultura i Likovne umjetnosti Usavršavanje učitelja i nastavnika uključenih u eksperimentalnu provedbu projekta Škola za život Zvjezdana Prohaska
31. 08. 2018.
Razredna nastava Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme Šimica Mihaljević
31. 08. 2018.
Sociologija / Politika i gospodarstvo Promjene u odgojno – obrazovnom procesu Zlata Paštar
31. 08. 2018.
09.00 h - 18.00 h
Tjelesna i zdravstvena kultura 4. znanstveno-stručna konferencija „Motorička znanja djece“ Jozo Škegro
31. 08. 2018.
09.00 h - 14.00 h
Njemački jezik Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Anka Marić
31. 08. 2018.
09.00 h
Hrvatski jezik Stručni skup za pripravnike, učitelje i nastavnike u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj Srećko Listeš
31. 08. 2018.
09.00 h - 16.00 h
Katolički vjeronauk Digitalne tehnologije u nastavi vjeronauka Ankica Mlinarić
31. 08. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Razredna nastava Planiranje i programiranja rada Županijskih stručnih vijeća u kontekstu kurikularne reforme Đurđa Kulušić
31. 08. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Razredna nastava Planiranje i programiranje rada ŽSV-a u kontekstu kurikularne reforme Biljana Petljak Zekić
31. 08. 2018.
09.30 h - 16.30 h
Engleski jezik Vrednovanje procesa i ishoda učenja u nastavi engleskoga jezika (kurikularni pristup) Dubravka Kovačević

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja