Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
19. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Suvremeni pristupi učenju i poučavanju – poučavanje strategija učenja (OŠ) Linda Grubišić Belina
19. 06. 2018. - 21. 06. 2018.
16.00 h - 13.00 h
Razredna nastava Učitelji pred izazovom promjena Jadranka Domazet
20. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Društveni razvoj, povijest i kultura Italije 20. stoljeća Patrizia Pitacco
20. 06. 2018.
09.30 h - 16.30 h
Fizika Razvoj temeljnih kompetencija učitelja i nastavnike fizike za cjeloživotno učenje Verica Jovanovski
20. 06. 2018.
10.00 h - 17.00 h
Hrvatski jezik Čitalačka kompetencija u kontekstu kurikulumske organizacije i vođenja nastave hrvatskoga jezika Mirela Barbaroša-Šikić
20. 06. 2018.
10.00 h
Klasični jezici Ovidije i novi kurikulum - prijedlog novog čitanja rimskog pjesništva unutar novog kurikuluma Tonći Maleš
20. 06. 2018.
10.00 h - 15.00 h
Engleski jezik Estetsko korištenje jezika Dubravka Kovačević
20. 06. 2018.
10.00 h - 17.00 h
Hrvatski jezik Čitalačka kompetencija u kontekstu kurikulske organizacije i vođenja nastave hrvatskoga jezika Gea Cetinić
20. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Građanski odgoj i obrazovanje Medijacija - učitelji i učenici miritelji i razvoj socijalnih vještina Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak
20. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Matematika Math Teach Meet 2018 – cjeloživotno učenje Antonela Czwyk Marić
20. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Cjelovita kurikularna reforrma i C model Borislav Đekić
20. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Cjelovita kurikularna reforrma i C model Borislav Đekić
20. 06. 2018.
10.00 h - 17.00 h
Hrvatski jezik Čitalačka kompetencija u kontekstu kurikulumske organizacije i vođenja nastave hrvatskoga jezika Marijana Češi
20. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Obrazovanje za održivi razvoj Modul 4. - Razvoj školskih projekata i refleksije uz praćenje Lydia Lugar
20. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Informatika /Računalstvo Programski jezik JAVA – Programming, uvod u e-tečaj, pripremna radionica Eugen Ban
20. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Suvremeni pristupi učenju i poučavanju – poučavanje strategija učenja (OŠ) Linda Grubišić Belina
21. 06. 2018.
09.00 h
Hrvatski jezik Poticaj i razvoj jezično-kulturnoga identiteta komunikacijom/ostvarivanje kurikulumskih ciljeva Mirela Barbaroša-Šikić
21. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Preventivni programi Uloga razrednika u provođenju preventivnih programa Alma Rovis Brandić
21. 06. 2018.
10.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Oblici, funkcije i upotreba Talijanskog jezika danas Gianfranca Šuran
25. 06. 2018. - 26. 06. 2018.
Učenici s teškoćama u razvoju ATAAC ljetnu školu asistivne tehnologije Mara Capar
26. 06. 2018. - 29. 06. 2018.
Geografija Geološke značajke i s njima povezane geomorfološke okolnosti na primjeru Ogulina i okolice Vesna Milić
26. 06. 2018. - 29. 06. 2018.
Biologija Geologija u nastavi Geografije i Biologije u osnovnim i srednjim školama Lydia Lugar
26. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Interdisciplinarno Promicanje zdravlja u školi i neposrednom okružju – Europska mreža škola koje promiču zdravlje Olgica Martinis
26. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Njemački jezik Suvremeni pristupi učenju i poučavanju: digitalni alati - nastava, praćenje, vrednovanje Marko Javorina
26. 06. 2018.
10.00 h - 16.30 h
Povijest Povijesni izvori u historiografiji i nastavi Timur Križak
26. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Informatika /Računalstvo E-učenje i IT sigurnost - virtualna učionica u Loomenu Viktorija Vranešić
27. 06. 2018. - 30. 06. 2018.
Tjelesna i zdravstvena kultura 27. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Jozo Škegro
27. 06. 2018.
Građanski odgoj i obrazovanje Razvoj kompetencija za demokratsku kulturu u razredu i školi Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak
27. 06. 2018.
Razredna nastava Osnaživanje profesionalnih i osobnih kompetencija učitelja Ivona Nakić-Vojnović
27. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Fizika Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz predmeta Fizika Ivana Katavić

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja