Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
01. 02. 2018.
09.00 h - 14.00 h
Matematika Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Jelena Noskov
01. 02. 2018.
09.30 h
Predškolski odgoj Uloga i kompetencije odgojitelja za poticanje glazbenog stvaralaštva djece rane i predškolske dobi Andreja Silić
01. 02. 2018.
10.00 h
Predškolski odgoj Obavezna pedagoška dokumentacija u funkciji planiranja odgojno-obrazovnog rada Tončica Kalilić
01. 02. 2018.
13.00 h - 19.00 h
Matematika Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Draženka Kovačević
02. 02. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Preventivni programi Preventivne strategije u odgojno-obrazovnim ustanovama Alma Rovis Brandić
02. 02. 2018.
14.00 h
Predškolski odgoj Obavezna pedagoška dokumentacija u funkciji planiranja odgojno-obrazovnog rada Tončica Kalilić
03. 02. 2018.
Francuski jezik Međujezično razumijevanje romanskih jezika kao nova metoda učenja i poučavanja - (1.dio) Loreana Selišek Butina
03. 02. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Katolički vjeronauk Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Gordana Barudžija, Dalibor Adžić
03. 02. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Filozofija, Logika, Etika Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Katarina Stupalo
03. 02. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Sociologija / Politika i gospodarstvo Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Zlata Paštar
06. 02. 2018.
Matematika Razgovori matematički – webinar Neda Lesar
06. 02. 2018. - 20. 02. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja Vrednovanje učeničkih postignuća – osnovni koncepti Linda Grubišić Belina
06. 02. 2018.
13.30 h - 18.30 h
Njemački jezik Višejezičnost kao resurs Izabela Potnar Mijić
06. 02. 2018.
13.30 h - 18.30 h
Engleski jezik Višejezičnost kao resurs Izabela Potnar Mijić
08. 02. 2018.
Predškolski odgoj Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota i prevencije trgovanja ljudima Andreja Silić
08. 02. 2018. - 10. 02. 2018.
Interdisciplinarno E-medica – Izrada digitalnih nastavnih materijala Antonela Czwyk Marić
08. 02. 2018.
Predškolski odgoj Stručni skup za odgojitelje i stručne suradnike promoviranim u zvanje mentora i savjetnika Jasna Šverko
08. 02. 2018.
10.00 h
Predškolski odgoj Obavezna pedagoška dokumentacija u funkciji planiranja odgojno-obrazovnog rada Tončica Kalilić
08. 02. 2018.
16.00 h - 20.00 h
Preventivni programi Stop program – odgovor na neprihvatljivo ponašanje u školi, modul 2 Mirela Barbaroša-Šikić
09. 02. 2018. - 10. 02. 2018.
Francuski jezik Primjena pjesme u nastavi stranoga jezika Loreana Selišek Butina
09. 02. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Odgojno-obrazovni rad s RSP čitateljima, modul 1 Mirela Barbaroša-Šikić
09. 02. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Engleski jezik Odgojno-obrazovni rad s RSP čitateljima, modul 1 Martina Šturm
09. 02. 2018.
10.00 h
Predškolski odgoj Obavezna pedagoška dokumentacija u funkciji planiranja odgojno-obrazovnog rada Tončica Kalilić
09. 02. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Komunikacija sa roditeljima Patrizia Pitacco
09. 02. 2018.
13.00 h - 18.00 h
Razredna nastava Razvijanje komunikacijskih kompetencija u profesionalnom napredovanju odgojno-obrazovnih radnika Ivana Jurjević Jovanović
09. 02. 2018.
14.00 h - 20.00 h
Katolički vjeronauk Razvijanje temelja moralnog odgoja djece predškolske dobi Ankica Mlinarić
09. 02. 2018.
15.00 h - 20.00 h
Sociologija / Politika i gospodarstvo Stručno usavršavanje voditelja ŽSV-a nastavnika sociologije i politike i gospodarstva Zlata Paštar
10. 02. 2018.
09.00 h - 17.00 h
Biologija Kako predavati genetiku na hrvatskom jeziku? Lydia Lugar
10. 02. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Sociologija / Politika i gospodarstvo Razvijanje kompetencija učenika i nastavnika u odgojno-obrazovnom procesu Zlata Paštar
12. 02. 2018.
09.30 h
Stručni suradnici pedagozi (Samo)vrednovanjem do unaprjeđenja pedagogijske teorije i pedagoške prakse Đurđica Kaurloto Martinić

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja