Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
07. 12. 2017.
Predškolski odgoj Hrvatska kulturna tradicija u dječjem likovnom stvaralaštvu Sanja Jelovčić
07. 12. 2017.
Predškolski odgoj Prometna preventiva u predškolskim ustanovama – iskustva i izazovi Darija Drviš
07. 12. 2017. - 08. 12. 2017.
Stručni suradnici psiholozi Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji Vesna Ivasović
07. 12. 2017.
10.00 h - 18.00 h
Ravnatelji osnovnih škola Stručno-pedagoški rad ravnatelja Vlade Matas
07. 12. 2017.
10.00 h
Predškolski odgoj Poticanje razvoja kompetencija djece rane dobi u kontekstu njihovih razvojnih mogućnosti Jasna Šverko
08. 12. 2017.
Predškolski odgoj Vođenjem ljudskih resursa do inkluzije djece s posebnim potrebama u dječjem vrtiću Inga Seme Stojnović
08. 12. 2017.
09.00 h - 15.00 h
Predškolski odgoj Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Jasna Šverko
09. 12. 2017.
09.00 h - 15.00 h
Katolički vjeronauk Uloga jezika i komunikacije u prenošenju vjeronaučnih sadržaja Gordana Barudžija, Dalibor Adžić
09. 12. 2017.
09.00 h - 12.00 h
Francuski jezik EuRom5 (3.dio) Loreana SeliŠek Butina
14. 12. 2017.
Predškolski odgoj Umrežavanje i partnerstvo – kriterij kvalitete odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj Sanja Jelovčić
14. 12. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Stručni suradnici psiholozi Poremećaj iz spektra autizma: uloga psihologa u ranoj identifikaciji i psihološkoj podršci Vesna Ivasović
14. 12. 2017.
10.00 h
Predškolski odgoj Poticanje razvoja kompetencija djece rane dobi u kontekstu njihovih razvojnih mogućnosti Jasna Šverko
14. 12. 2017.
13.00 h - 19.00 h
Matematika Matematika u vertikali osnovne škole, Modul 4. – Zadaci sa nepoznanicama Vesko Nikolaus
15. 12. 2017. - 16. 12. 2017.
Njemački jezik Međunarodna konferencija Centra za europsko obrazovanje Učiteljskog fakulteta i Goethe-Instituta -
20. 12. 2017.
17.00 h - 19.00 h
Hrvatski jezik Pisci na mreži Mirela Barbaroša-Šikić
27. 12. 2017.
10.00 h
Kemija Stručno-metodička priprema mentora za rad u školama - vježbaonicama za kemiju Olgica Martinis
28. 12. 2017.
10.00 h
Kemija Primjena IT tehnologije u nastavi kemije – digitalni obrazovni sadržaji Olgica Martinis
29. 12. 2017.
10.00 h
Kemija Primjena IT tehnologije u nastavi kemije – digitalni obrazovni sadržaji Olgica Martinis
03. 01. 2018.
08.00 h - 15.00 h
Predškolski odgoj Stručno-metodička priprema odgojitelja pripravnika za polaganje stručnog ispita Luja Zamečnik

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja