Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
27. 09. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kemija Kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave kemije Borjanka Smojver
27. 09. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Građanski odgoj i obrazovanje Metoda Projekt građanin u provedbi Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak
27. 09. 2018.
17.00 h - 20.00 h
Razredna nastava Igra u nastavi Snježana Lustig
28. 09. 2018.
09.30 h - 15.30 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Djeca i lutke: ključ za sretno odrastanje Patrizia Pitacco
28. 09. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Strategije poučavanja vokabulara za razumijevanje teksta, II. modul Mirela Barbaroša-Šikić
28. 09. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Anđa Suvala
28. 09. 2018. - 29. 09. 2018.
14.00 h
Njemački jezik Minikonferencija: Njemački kao strani jezik za djecu i mlade Marko Javorina
28. 09. 2018.
14.00 h - 19.00 h
Katolički vjeronauk Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Dalibor Adžić
28. 09. 2018.
14.00 h - 19.00 h
Hrvatski jezik Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Linda Grubišić Belina
29. 09. 2018.
09.30 h - 16.00 h
Katolički vjeronauk Biblija u nastavi vjeronauka Ankica Mlinarić
29. 09. 2018.
09.30 h - 15.30 h
Katolički vjeronauk Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Tomislav Tomasić
01. 10. 2018. - 26. 10. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu“ Šimica Mihaljević
01. 10. 2018. - 03. 10. 2018.
Stručni suradnici socijalni pedagozi Vjetar u leđa Alma Rovis Brandić
01. 10. 2018. - 03. 10. 2018.
Preventivni programi Vjetar u leđa Alma Rovis Brandić
02. 10. 2018.
Integrativna supervizija Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju Sabina Marunčić
02. 10. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Obrazovanje za održivi razvoj Strategije učenja i poučavanja u funkciji razvoja učeničkih kompetencija u obrazovanju za održivi r Lydia Lugar
03. 10. 2018.
Stručni suradnici knjižničari Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita stručnih suradnika knjižničara Adela Granić
03. 10. 2018. - 04. 10. 2018.
Francuski jezik Razvijanje komunikacijskih kompetencija akreditiranih nastavnika na međunarodnim ispitima Loreana Selišek Butina
03. 10. 2018.
09.00 h
Predškolski odgoj Značaj, uloga i kompetencije odgojitelja za primjenu i poticanje vokalnoga glazbenog izričaja Andreja Silić
04. 10. 2018.
Predškolski odgoj Odgoj za humanost od malih nogu Andreja Silić
04. 10. 2018.
Tjelesna i zdravstvena kultura 5. Simpozij: Pristup nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u obrazovnoj reformi „Škole za život“ Jozo Škegro
04. 10. 2018.
10.00 h - 17.00 h
Matematika Cjelovita kurikularna reforma -matematika za život Antonela Czwyk Marić
04. 10. 2018.
10.00 h
Stručni suradnici pedagozi Uloga pedagoga u kontinuiranom unapređenju odgojne prakse u dječjem vrtiću Đurđica Kaurloto Martinić
04. 10. 2018. - 05. 10. 2018.
11.00 h
Predškolski odgoj Suradničko učenje umrežene zajednice kao odgovor na profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika Jasna Šverko
04. 10. 2018.
12.00 h - 18.00 h
Hrvatski jezik Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Marija Matić
05. 10. 2018.
Stručni suradnici psiholozi i nastavnici psihologije Rješavanje problema – u odgojno obrazovnoj praksi Vilma Bednar
05. 10. 2018.
09.30 h
Interdisciplinarno XVIII. Križevački pedagoški dani Miljenka Galić
05. 10. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Engleski jezik Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Izabela Potnar Mijić
05. 10. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Njemački jezik Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Izabela Potnar Mijić
05. 10. 2018.
13.00 h - 18.00 h
Talijanski jezik Izrada testova provjere znanja iz talijanskog jezika Marija Puškarić

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja