Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
03. 04. 2018.
10.00 h
Informatika Metodika nastave informatike Saida Deljac
03. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Razredna nastava Osnovni pojmovi u kineziološkoj metodici u funkciji vrednovanja učenika Ivana Jurjević Jovanović
03. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Daroviti učenici u odgojno-obrazovnom sustavu i Kvalitativna analiza složenosti književnoga teksta Linda Grubišić Belina
03. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Kako rukovoditi komunikacijom u obrazovnog ustanovi ali izvan obrazovnog procesa Patrizia Pitacco
03. 04. 2018.
10.00 h
Njemački jezik Učenici s teškoćama u razvoju: smjernice i alati za izradu prilagođenih materijala Marko Javorina
03. 04. 2018. - 05. 04. 2018.
14.00 h
Likovna kultura Suvremena nastava likovne kulture, OŠ Zvjezdana Prohaska
04. 04. 2018.
Razredna nastava Osnaživanje profesionalnih i osobnih kompetencija učitelja Ivona Nakić-Vojnović
04. 04. 2018. - 06. 04. 2018.
Glazbene i plesne škole Umjetničkim odgojem i obrazovanjem do kompetentne mlade publike Alica Hergešić
04. 04. 2018.
Tjelesna i zdravstvena kultura Novi pristupi u poučavanju TZK u provedbi nastave s učenicima bez teškoća i učenicima s teškoćama Jozo Škegro
04. 04. 2018. - 05. 04. 2018.
Građanski odgoj i obrazovanje Državni stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća za Građanski odgoj i obrazovanje Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak
04. 04. 2018. - 06. 04. 2018.
Matematika Izazovi učiteljske profesije u nastavi matematike Vesko Nikolaus
04. 04. 2018.
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Upoznavanje planinsko-kotlinskih prostora Jadra i Rađevine Borislav Đekić
04. 04. 2018.
Informatika /Računalstvo Priprema za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u OŠ i primjenu novog kurikuluma u SŠ Viktorija Vranešić
04. 04. 2018.
09.00 h
Matematika Riječki matematički susreti, Rijeka 2018. – Matematika slučajnosti Vesko Nikolaus
04. 04. 2018.
09.30 h - 15.30 h
Razredna nastava Suvremeni pristup nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture Ivana Stanić
04. 04. 2018.
09.30 h - 15.30 h
Razredna nastava Učenici s posebnim potrebama Mirela Skelac
04. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Razredna nastava Osnovni pojmovi u kineziološkoj metodici u funkciji vrednovanja učenika Ivana Jurjević Jovanović
04. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Daroviti učenici u odgojno-obrazovnom sustavu i Kvalitativna analiza složenosti književnoga teksta Linda Grubišić Belina
04. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Predškolski odgoj Poticanje kreativnosti i inovativnosti u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Luja Zamečnik
04. 04. 2018. - 06. 04. 2018.
12.00 h
Glazbena kultura i Glazbena umjetnost Izazovi učiteljske profesije u nastavi glazbene kulture i glazbene umjetnosti Anita Gergorić
04. 04. 2018. - 06. 04. 2018.
12.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Stručni skup učitelja i nastavnika talijanskog jezika Patrizia Pitacco
04. 04. 2018. - 06. 04. 2018.
14.00 h
Razredna nastava Poticanje kreativnosti kod učenika u odgojno-obrazovnom procesu Jadranka Domazet
04. 04. 2018. - 06. 04. 2018.
14.00 h
Razredna nastava Poticanje kreativnosti kod učenika u odgojno-obrazovnom procesu Mirela Majstrović
05. 04. 2018.
Tjelesna i zdravstvena kultura Novi pristupi u poučavanju TZK u provedbi nastave s učenicima bez teškoća i učenicima s teškoćama Sandra Višković
05. 04. 2018. - 07. 04. 2018.
Interdisciplinarno 12. kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Suvremeno poimanje i identitet edukacijske rehabilitacije“ Mara Capar
05. 04. 2018.
Razredna nastava Osnaživanje profesionalnih i osobnih kompetencija učitelja Ivona Nakić-Vojnović
05. 04. 2018.
Stručni suradnici pedagozi Uloga stručnog suradnika pedagoga u stvaranju uvjeta za inkluziju Senka Soldat
05. 04. 2018. - 07. 04. 2018.
Povijest Domovinski rat – Masovni zločini agresora i mirna reintegracija Franjo Čičak
05. 04. 2018.
Interdisciplinarno Osnaživanje školskih stručnih suradnika i nastavnika za kvalitetniju integraciju učenika azilanata Vesna Ivasović
05. 04. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Biologija Terenska nastava iz biologije Majana Engelbreht

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja