Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
29. 08. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Supervizija sa ciljem unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa Erna Varga
29. 08. 2018.
09.30 h - 16.30 h
Engleski jezik Vrednovanje procesa i ishoda učenja u nastavi engleskoga jezika (kurikularni pristup) Dubravka Kovačević
29. 08. 2018.
09.30 h - 15.30 h
Razredna nastava Učenici s posebnim potrebama Mirela Skelac
29. 08. 2018.
09.30 h - 16.30 h
Biologija Konceptualne mape u funkciji osuvremenjivanja nastave biologije i povećanja kvalitete vrednovanja Marina Ništ
29. 08. 2018.
10.00 h
Hrvatski jezik Kritičko mišljenje – kurikularni odgojno-obrazovni cilj poučavanja i učenja predmeta Hrvatski jezik Mirela Barbaroša-Šikić
29. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Etika Stručni skup za nastavnike Etike Željka Winkler
29. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Stručni suradnici i učitelji edukacijsko-rehabilitacijskog profila Razvijanje kompetencija u profesionalnom napretku rehabilitatora, logopeda, socijalnih pedagoga Luči Lončar
29. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Povijest Osuvremenjivanje nastave Povijesti Franjo Čičak
29. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Razredna nastava Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme Biljana Petljak Zekić
29. 08. 2018.
17.00 h
Hrvatski jezik Pisci na mreži Mirela Barbaroša-Šikić
30. 08. 2018. - 30. 09. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Uključivanje učenika migranta i izbjeglica u odgojno-obrazovni sustav“ Sanja McMurtry, Marijana Češi
30. 08. 2018. - 31. 08. 2018.
Matematika Stručni skup za učitelje i nastavnike matematike „Inovativna nastava matematike“ Jelena Noskov
30. 08. 2018.
Razredna nastava Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme Šimica Mihaljević
30. 08. 2018.
09.00 h
Razredna nastava Odgojno-obrazovni ishodi u kurikulu Tjelesne i zdravstvene kulture Mirela Majstrović
30. 08. 2018.
09.30 h - 16.30 h
Engleski jezik Vrednovanje procesa i ishoda učenja u nastavi engleskoga jezika (kurikularni pristup) Dubravka Kovačević
30. 08. 2018.
09.30 h - 15.30 h
Razredna nastava Provedba građanskog odgoja i obrazovanja u školi i zajednici Snježana Lustig
30. 08. 2018.
09.30 h - 15.30 h
Razredna nastava Provedba građanskog odgoja i obrazovanja u školi i zajednici Mirela Skelac
30. 08. 2018.
09.30 h
Predškolski odgoj Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota i prevencije trgovanja ljudima Andreja Silić
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Filozofija, Etika, Logika Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Željka Winkler
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Njemački jezik Sastanak voditelja ŽSV-a Istarske, Primorsko-goranske i devet županija sjeverozapadne i centralne RH Marko Javorina
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, Načela kvalitetnog vrednovanja Gea Cetinić
30. 08. 2018.
10.00 h
Stručni suradnici pedagozi Vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju Đurđica Kaurloto Martinić
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Stručni suradnici i učitelji edukacijsko-rehabilitacijskog profila Razvijanje kompetencija u profesionalnom napretku rehabilitatora, logopeda, socijalnih pedagoga Luči Lončar
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Povijest Osuvremenjivanje nastave Povijesti Franjo Čičak
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Njemački jezik Kurikularni pristup nastavi njemačkog jezika Izabela Potnar Mijić
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Razredna nastava Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme Biljana Petljak Zekić
31. 08. 2018.
Razredna nastava Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme Šimica Mihaljević
31. 08. 2018.
09.00 h - 14.00 h
Njemački jezik Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Anka Marić
31. 08. 2018.
09.00 h
Hrvatski jezik Stručni skup za pripravnike, učitelje i nastavnike u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj Srećko Listeš
31. 08. 2018.
09.00 h - 16.00 h
Katolički vjeronauk Digitalne tehnologije u nastavi vjeronauka Ankica Mlinarić

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja