Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
31. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Njemački jezik Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz njemačkoga jezika/pripravnici i mentori Marko Javorina
31. 08. 2018.
10.00 h - 18.00 h
Likovna kultura i Likovne umjetnosti Stručno-znanstveni skup: Moć, vlast i umjetnost Blaga Petreski
31. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Stručni suradnici i učitelji edukacijsko-rehabilitacijskog profila Razvijanje kompetencija u profesionalnom napretku rehabilitatora, logopeda, socijalnih pedagoga Luči Lončar
31. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Povijest Osuvremenjivanje nastave Povijesti Franjo Čičak
31. 08. 2018.
10.00 h - 16.30 h
Hrvatski jezik Nastava lektire u osnovnoj i srednjoj školi, nove ideje i pristupi čitanju i interpretaciji Marijana Češi
31. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Biologija Učenje i poučavanje učenika s posebnim potrebama u SŠ (relevantni Okviri u sklopu CKR) Borjanka Smojver
31. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kemija Učenje i poučavanje učenika s posebnim potrebama u SŠ (relevantni Okviri u sklopu CKR) Borjanka Smojver
31. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Medijske navike djece i izazovi poučavanja o medijskoj pismenosti/Priprema voditelja za novu šk. god Linda Grubišić Belina
31. 08. 2018.
10.00 h - 15.00 h
Engleski jezik Kurikularne promjene u nastavi engleskoga jezika Jelena Zdrilić

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja