Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
06. 04. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Razredna nastava Razredno ozračje-preduvjet za učeničku kreativnost; Osnaživanje profesionalnog identiteta učitelja Jasmina Hamer
06. 04. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Biologija Terenska nastava iz biologije Majana Engelbreht
06. 04. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Razredna nastava „Istra u legendama i predajama“ – implementacija u nastavni i izvannastavni rad Ivana Jurjević Jovanović
06. 04. 2018.
09.00 h - 16.00 h
Katolički vjeronauk Dramsko-scensko stvaralaštvo u nastavi vjeronauka Ankica Mlinarić
06. 04. 2018.
10.00 h - 18.00 h
Geografija 11. seminar Josipa Roglića Ivana Kuhta Bogić
06. 04. 2018.
10.00 h
Informatika Programiranje i inženjerstvo uz pomoć Raspberry Pi Saida Deljac
06. 04. 2018.
10.00 h
Tjelesna i zdravstvena kultura Novi pristupi u poučavanju TZK u provedbi nastave s učenicima bez teškoća i učenicima s teškoćama Jozo Škegro
06. 04. 2018.
10.00 h
Fizika Razvijanje prirodoznanstvene pismenosti kao ključni cilj nastave fizike Tatjana Ivošević
06. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Tjelesna i zdravstvena kultura Poticanje kreativnosti kod učenika u odgojno-obrazovnom procesu Margita Lukas
06. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Informatika /Računalstvo Stručno usavršavanje - stručno metodičke teme: Programski jezik JAVA – uvod u e-tečaj, završna radio Eugen Ban
06. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Linda Grubišić Belina
06. 04. 2018.
10.00 h - 15.00 h
Engleski jezik Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Jelena Zdrilić
06. 04. 2018.
10.00 h - 15.00 h
Hrvatski jezik Odgoj i obrazovanje inojezičnoga učenika (koji ne zna ili nedostatno zna hrvatski jezik) Anđa Suvala
10. 04. 2018.
10.00 h
Predškolski odgoj Projekti Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Andreja Silić
10. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Predškolski odgoj Odgojitelji i stručni suradnici zajedno u prevenciji Ivana Biljan
10. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Predškolski odgoj Odgojitelji i stručni suradnici zajedno u prevenciji Luja Zamečnik
11. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Predškolski odgoj Odgojitelji i stručni suradnici zajedno u prevenciji Ivana Biljan
11. 04. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Predškolski odgoj Odgojitelji i stručni suradnici zajedno u prevenciji Luja Zamečnik
11. 04. 2018.
13.30 h - 18.30 h
Njemački jezik Višejezičnost kao resurs Izabela Potnar Mijić
11. 04. 2018.
13.30 h - 18.30 h
Engleski jezik Višejezičnost kao resurs Izabela Potnar Mijić
12. 04. 2018.
Stručni suradnici psiholozi Smjernice za oblikovanje kreativnog odgojno obrazovnog okruženja Vilma Bednar
13. 04. 2018.
Učenici s teškoćama u razvoju Izazovi i asistivne tehnologije u radu s djecom /učenicima s teškoćama u razvoju Mara Capar
14. 04. 2018.
Francuski jezik Međujezično razumijevanje romanskih jezika kao nova metoda učenja i poučavanja - (3.dio) Loreana Selišek Butina
14. 04. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Katolički vjeronauk Stručni skup za odgojiteljice i odgojitelje u vjeri Zagrebačke nadbiskupije Gordana Barudžija, Dalibor Adžić
16. 04. 2018. - 21. 04. 2018.
10.00 h
Interdisciplinarno Otkrića, Festival znanosti 2018. godine Tatjana Ivošević
18. 04. 2018. - 20. 04. 2018.
Predškolski odgoj Inovativno vođenje – poduzetnost u dječjem vrtiću Inga Seme Stojnović
18. 04. 2018. - 21. 04. 2018.
Stručni suradnici knjižničari XXX. Proljetna škola školskih knjižničara Adela Granić
18. 04. 2018.
Matematika Matematička otkrića - Festival znanosti Antonela Czwyk Marić
18. 04. 2018. - 19. 04. 2018.
09.00 h
Fizika Unaprjeđenje mentorskog rada učitelja i nastavnika fizike Verica Jovanovski
18. 04. 2018. - 20. 04. 2018.
14.00 h
Predškolski odgoj Državni skup: Cjeloživotnim učenjem do kvalitetnoga profesionalnog razvoja odgojitelja Sanja Jelovčić

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja