Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
27. 08. 2018.
09.30 h - 15.30 h
Razredna nastava Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj Mirela Skelac
27. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Povijest Stručni skup za pripravnike u osnovnim školama Timur Križak
27. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Građanski odgoj i obrazovanje Pravna pismenost za građane – mjesto, uloga i načini djelovanja sudbene vlasti u demokratskom društv Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak
27. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Engleski jezik Kurikularni pristup nastavi engleskog jezika Izabela Potnar Mijić
27. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Informatika /Računalstvo Novi kurikulum Informatike - razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje Viktorija Vranešić
27. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Razredna nastava Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme Biljana Petljak Zekić
27. 08. 2018. - 29. 08. 2018.
15.00 h
Učenički domovi – odgajatelji i stručni suradnici Ljetna škola za odgajatelje u učeničkim domovima – Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj Miljenka Galić
28. 08. 2018.
Učenici s teškoćama u razvoju Podrška ranom razvoju djece predškolske dobi te prevencija jezičnih poremećaja i specifičnih teškoća Robert Cimperman
28. 08. 2018.
Geografija 11. ljetni seminar za geografije – praktične geografske vještine Vesna Milić
28. 08. 2018.
Razredna nastava Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme Šimica Mihaljević
28. 08. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Katolički vjeronauk Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita iz Vjeronauka (za pripravnike) Ankica Mlinarić
28. 08. 2018.
09.30 h - 16.30 h
Engleski jezik Vrednovanje procesa i ishoda učenja u nastavi engleskoga jezika (kurikularni pristup) Dubravka Kovačević
28. 08. 2018.
09.30 h - 15.30 h
Razredna nastava Koraci u izradi IOP-a Snježana Lustig
28. 08. 2018.
09.30 h - 16.30 h
Biologija Konceptualne mape u funkciji osuvremenjivanja nastave biologije i povećanja kvalitete vrednovanja Marina Ništ
28. 08. 2018.
10.00 h
Hrvatski jezik Kritičko mišljenje – kurikularni odgojno-obrazovni cilj poučavanja i učenja predmeta Hrvatski jezik Mirela Barbaroša-Šikić
28. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Preventivni programi Uloga razrednika u provođenju preventivnih programa Alma Rovis Brandić
28. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Hrvatski jezik Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, Načela kvalitetnog vrednovanja Gea Cetinić
28. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Građanski odgoj i obrazovanje Prevencija trgovanja ljudima; migracije i ravnopravnost spolova Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak
28. 08. 2018.
10.00 h - 18.00 h
Likovna kultura i Likovne umjetnosti Terenska nastava/likovne radionice: Šetnja Dunavom – razgled grada sa rijeke Blaga Petreski
28. 08. 2018.
10.00 h
Razredna nastava Odgojno-obrazovni ishodi u kurikulu Tjelesne i zdravstvene kulture Jadranka Domazet
28. 08. 2018.
10.00 h - 15.00 h
Hrvatski jezik Formativno vrjednovanje Srećko Listeš
28. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Povijest Osuvremenjivanje nastave Povijesti Franjo Čičak
28. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Engleski jezik Kurikularni pristup nastavi engleskog jezika Izabela Potnar Mijić
28. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Informatika /Računalstvo Novi kurikulum Informatike - razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje Viktorija Vranešić
28. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Razredna nastava Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme Biljana Petljak Zekić
28. 08. 2018.
11.00 h - 17.00 h
Stručni suradnici knjižničari Poučavanje digitalne pismenosti zadaća je stručnog suradnika knjižničara Ana Saulačić
29. 08. 2018.
Stručni suradnici pedagozi Osposobljavanje romskih pomagača Senka Soldat
29. 08. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Povijest Stručni skup za pripravnike u srednjim školama Timur Križak
29. 08. 2018.
09.00 h
Razredna nastava Odgojno-obrazovni ishodi u kurikulu Tjelesne i zdravstvene kulture Jadranka Domazet
29. 08. 2018.
09.00 h - 16.00 h
Katolički vjeronauk Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita iz Vjeronauka (za mentore i pripravnike) Ankica Mlinarić

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja