Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Strukturni pokazatelji za praćenje obrazovanja i osposobljavanja u Europi

28. 11. 2016.

Novo izvješće Europske mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama Eurydice daje odgovore na ključna pitanja o stanju obrazovanja u Europi 2016. godine. Ukupno 40 sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi analizirano je pomoću 30 detaljno razrađenih strukturnih pokazatelja u pet ključnih područja: rani i predškolski odgoj, postignuće u temeljnim vještinama, rano napuštanje obrazovanja i zapošljivost po završetku obrazovanja. Izvješće sadrži aktualne podatke, definicije, bilješke o državama i kratku analizu ključnih politika i reformi u navedenih pet područja.

Izvješće je dodatak dokumentu Education and Training Monitor 2016 Education and Training Monitor 2016 koji je objavila Europska komisija, a koji sadrži dubinsku analizu trendova u obrazovanju i osposobljavanju na razini Europske unije te pojedinačna izvješća o stanju nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja 28 država članica Europske unije.

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Preporučeni broj nastavnih sati za predmete u obveznome obrazovanju u Europi u šk. god. 2015./2016.

21. 06. 2016.

Sve europske zemlje kao ključne nastavne predmete prepoznaju čitanje, pisanje, književnost, matematiku, prirodoslovlje i strane jezike. No, koliko vremena učenici uče te predmete u školi i koliko se to razlikuje u pojedinim europskim državama? Izvješće koje objavljuje Eurydice (Europska mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama) daje pregled 42 odgojno-obrazovna sustava u Europi te analizira preporučeni minimum nastavnih sati pojedinih nastavnih premeta u šk. god. 2015./2016. Izvješće također daje uvid u to koliko škole imaju mogućnosti kreirati vlastiti kurikulum, a komparativni pregled prikazuje razlike između osnovnog te obveznog srednjeg općeg obrazovanja. Navedene su i ključne promjene koje su se dogodile od šk. god. 2010./11. te prikaz minimalnog broja nastavnih sati pojedinog predmeta za svaku državu zasebno.

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Poduzetničko obrazovanje u školama Europe

12. 05. 2016.

Dugi niz godina razvoj i promicanje poduzetničkog obrazovanja jedan je od ključnih ciljeva institucija i država članica Europske unije. S obzirom na visoku stopu nezaposlenosti mladih, gospodarske krize i brze društvene promjene te gospodarstvo temeljeno na znanju, transverzalne vještine poput poduzetništva ključne su, ne samo za razvoj načina mišljenja  mladih, nego i za razvoj vještina, znanja i stavova potrebnih za stvaranje poduzetničke kulture u Europi. Izvješće Poduzetničko obrazovanje u školama Europe daje pregled strategija, kurikuluma i ishoda učenja, uvid u načine financiranja te obrazovanja i stručnog usavršavanja učitelja u području osnovnog i srednjeg, općeg i strukovnog, obrazovanja u 33 europske države, uključujući i Hrvatsku.

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Promicanje građanstva te zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije u obrazovanju

12. 05. 2016.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualno područje i kulturu Europske unije objavila je dokument Promicanje građanstva te zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije u obrazovanju. Dokument donosi pregled razvoja obrazovnih politika u Europi nakon Pariške deklaracije 17. ožujka 2015., vezano uz četiri cilja definirana Deklaracijom:

-          omogućivanje djeci i mladima da steknu socijalne, građanske i međukulturne kompetencije promicanjem demokratskih vrijednosti i temeljnih prava, društvene uključenosti i nediskriminacije te aktivnog građanstva

-          promicanje kritičkog mišljenja i medijske pismenosti, prije svega u korištenju Interneta i društvenih mreža radi sprečavanja diskriminacije i indoktrinacije

-          poticanje odgoja i obrazovanja djece i mladih u nepovoljnom položaju kroz zadovoljavanje njihovih potreba u okviru sustava odgoja i obrazovanja

-          promicanje međukulturnog dijaloga u svim oblicima učenja te suradnje s relevantnim dionicima.

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Objavljeni rezultati istraživanja TALIS 2013

18. 07. 2014.

OECD je objavio rezultate istraživanja TALIS (Teaching and Learning International Survey) provedenog 2013 godine u dokumentu „Rezultati TALIS-a 2013: Međunarodni pogled na poučavanje i učenje“ (TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning). Istraživanje je pokazalo da većina učitelja voli svoj posao, unatoč tome što ne dobivaju dovoljno potpore i priznanja na razini škole te nemaju odgovarajući ugled u društvu. U istraživanju je sudjelovalo više od 100.000 učitelja i ravnatelja s razine nižeg srednjeg obrazovanja (učenici dobi 11-16 godina) iz 34 države svijeta. Svrha istraživanja je pomoći državama u podizanju kvalitete učiteljskog zanimanja na temelju usporednih podataka o tome tko su učitelji i kako oni rade. Pokazalo se da države čiji učitelji smatraju da su cijenjeni u društvu postižu bolje rezultate u istraživanju PISA. Dokument izvješća na engleskom jeziku dostupan je na http://www.oecd.org/edu/school/talis-2013-results.htm 

Hrvatska je također sudjelovala u ovom istraživanju, a kategorije u kojima postoje velika odstupanja od prosjeka ostalih država koje su sudjelovale u istraživanju su: postotak ženskih osoba ravnatelja škole (Hrvatska  59.9%, TALIS prosjek 49.4%); uvjerenje ravnatelja da je učiteljsko zanimanje cijenjeno u društvu (Hrvatska 18.2%, TALIS prosjek 44.0%); sudjelovanje učitelja u formalnom programu pripravništva (Hrvatska 68.0%, TALIS prosjek 48.6%); sudjelovanje u profesionalnom razvoju u posljednjih 12 mjeseci (Hrvatska 96.8%, TALIS prosjek 88.4%); velika potreba za razvojem vještina rada s učenicima s posebnim potrebama (Hrvatska 32%, TALIS prosjek  22%); uvjerenje učitelja da pomažu učenicima cijeniti učenje (Hrvatska 52.1%, TALIS prosjek 80.7%); uvjerenje učitelja da je njihovo zanimanje cijenjeno u društvu  (Hrvatska 9.6%, TALIS prosjek 30.9%).

Dokumenti

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Obrazovanje i osposobljavanje u Europi 2020 / Ključni podaci o učiteljima i ravnateljima u Europi

20. 05. 2014.

Jedan od strateških ciljeva navedenih u dokumentu Obrazovanje i osposobljavanje 2020 jest kvalitetno poučavanje za sve učenike. U ovom strateškom dokumentu naglašava se važnost primjerenog inicijalnog obrazovanja učitelja, trajni profesionalni razvoj učitelja te povećanje privlačnosti učiteljskog zanimanja. Izvješće sadrži šest tematskih poglavlja:

  • Inicijalno obrazovanje učitelja i potpora učiteljima-pripravnicima
  • Zapošljavanje
  • Poslodavci i ugovori
  • Trajni profesionalni razvoj i mobilnost
  • Uvjeti rada i plaća
  • Stupanj autonomije i odgovornosti učitelja i ravnatelja

Izvješće sadrži 62 indikatora te donosi informacije o učiteljima u predškolskom, osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju u 32 europske zemlje koje su uključene u mrežu Eurydice. Izvješće sadrži podatke za Hrvatsku koja je sudjelovala u ovome istraživanju.

Dokumenti

   

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja