Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Građanski odgoj u europskim školama 2017.

14. 11. 2017.

U posljednjih nekoliko godina građanski odgoj u europskim školama postaje sve važniji uslijed rastućih prijetnji temeljnim vrijednostima mira, jednakosti i poštivanja ljudskih prava u Europi. No, što je građanski odgoj? Kako se poučava i kako se vrednuju postignuća učenika? Može li se građanske vještine stjecati izvan učionice te koje je stručno usavršavanje potrebno učiteljima za poučavanje građanskog odgoja? 

Izvješće Građanski odgoj u europskim školama 2017. koje objavljuje Eurydice, europska mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama, temelji se na kvalitativnim podatcima prikupljenima za 42 odgojno-obrazovna sustava i  donosi pregled zakonskih rješenja i preporuka vezanih uz građanski odgoj u javnim školama, u općeobrazovnim i strukovnim programima obrazovanja. Izvješće se sastoji od četiri cjeline: Organizacija i sadržaj kurikuluma; Poučavanje, učenje i aktivno sudjelovanje; Vrednovanje učenika i škola, Inicijalno obrazovanje,  profesionalni razvoj i podrška učiteljima i nastavnicima;

Najvažniji zaključci izvješća su da učenici, osim stjecanja znanja o politici, demokraciji i društvu u građanskom odgoju razvijaju osobne i socijalne kompetencije, da u gotovo svim državama učenici imaju građanski odgoj u osnovnom i srednjem obrazovanju, koje je zastupljenije u općeobrazovnim nego u strukovnim programima te u mnogim državama uključuje izvanučionički rad. Polovica država koje nude građanski odgoj  u javnim školama organiziraju standardiziranu procjenu učeničkih postignuća, a nacionalne smjernice za vrednovanje postoje u 26 od 42 ispitana odgojno-obrazovna sustava i sadrže kombinaciju tradicionalnih i suvremenih metoda vrednovanja. 

No, velike su razlike u inicijalnom obrazovanju te profesionalnom razvoju učitelja, nastavnika i ravnatelja u području građanskog odgoja. Neke države tijekom inicijalnog obrazovanja nude budućim učiteljima i nastavnicima specijalizaciju za poučavanje građanskog odgoja, dio država definirao je kompetencijske okvire s popisom kompetencija učitelja i nastavnika građanskog odgoja, no čak 17 odgojno-obrazovnih sustava nema zakonska rješenja i preporuke za stjecanje, u inicijalnom obrazovanju, kompetencija za poučavanje građanskog odgoja, već visokoškolske ustanove same odlučuju kako će kroz inicijalno obrazovanje budućih učitelja razvijati potrebne kompetencije. Kontinuiranim profesionalnim razvojem učitelja i nastavnika bave se nadležne ustanove nacionalne razine u 27 europskih odgojno-obrazovnih sustava, no samo 14 država, uključujući i Hrvatsku, provode aktivnosti usmjerene na profesionalni razvoj ravnatelja u području građanskoj odgoja.

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Eurydice - izvješća o usporednoj analizi europskih sustava obrazovanja

22. 09. 2017.

Europska mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama Eurydice objavila je dva izvješća o usporednoj analizi europskih sustava obrazovanja.

Preporučeni godišnji broj sati poučavanja u obveznom obrazovanju  (Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2016/17) i Organizacija nastave u Europi u osnovnom i općem srednjem obrazovanju 2017/18 (The Organisation of School Time in Europe – Primary and General Secondary Education 2017/18). Ova izvješća daju detaljan pregled podataka za 42 europske države o početku školske godine, broju nastavnih dana u školskoj godini, nenastavnim danima i državnim praznicima te preporučenom broju sati poučavanja pojedinog nastavnog predmeta u osnovnom i općem srednjem obrazovanju. Izvješća su namijenjena donositeljima obrazovnih politika na europskoj i nacionalnoj razini, no vrlo su  korisna i školama za planiranje suradnje i zajedničkih aktivnosti u međunarodnim projektima škola.

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Ključni podaci o poučavanju jezika u europskim školama – Key Data on Teaching Languages at School in Europe – Edition 2017

12. 07. 2017.

Koliko dugo učenici uče strane jezike tijekom svog obrazovanja? Koji se strani jezici najčešće uče u Europi? Putuju li učitelji stranih jezika u inozemstvo radi usavršavanja? Koliko učenika-useljenika kod kuće govori jezik na kojem se školuju? Na temelju podataka dostupnih iz različitih izvora – Mreže Eurydice, Eurostata, istraživanja OECD-a PISA i TALIS – ovo izvješće kroz dubinsku analizu daje odgovore na ova i mnoga druga pitanja vezana uz učenje i poučavanje jezika u školama u Europi, kontinentu velike jezične raznolikosti sa više od 60 službenih jezika. Izvješće se najviše bavi pitanjima poučavanja stranih jezika, no uključuje i podatke o regionalnim, manjinskim i klasičnim jezicima u kurikulumu te mjerama potpore za učenike migrante. 

„Govorenje nekoliko jezika postalo je ključnom vještinom u Europi, ne samo za pronalaženje posla, nego i za sudjelovanje u društvu. Trebamo kvalitetnije koristiti inovativne metode poučavanja i nove tehnologije da bismo mladima pružili kvalitetnija iskustva učenja jezika“ (Tibor Navracsics, povjerenik EU-a za Obrazovanje, kulturu, mlade i sport).

Webinaru na engleskome jeziku o Ključnim podacima o poučavanju jezika u europskim školama koji je održan 15 lipnja 2017. godine možete pristupiti putem linka https://webcast.ec.europa.eu/key-data-on-teaching-languages-at-school-in-europe-15th-of-june-2017

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Strukturni pokazatelji za praćenje obrazovanja i osposobljavanja u Europi

28. 11. 2016.

Novo izvješće Europske mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama Eurydice daje odgovore na ključna pitanja o stanju obrazovanja u Europi 2016. godine. Ukupno 40 sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi analizirano je pomoću 30 detaljno razrađenih strukturnih pokazatelja u pet ključnih područja: rani i predškolski odgoj, postignuće u temeljnim vještinama, rano napuštanje obrazovanja i zapošljivost po završetku obrazovanja. Izvješće sadrži aktualne podatke, definicije, bilješke o državama i kratku analizu ključnih politika i reformi u navedenih pet područja.

Izvješće je dodatak dokumentu Education and Training Monitor 2016 Education and Training Monitor 2016 koji je objavila Europska komisija, a koji sadrži dubinsku analizu trendova u obrazovanju i osposobljavanju na razini Europske unije te pojedinačna izvješća o stanju nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja 28 država članica Europske unije.

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Preporučeni broj nastavnih sati za predmete u obveznome obrazovanju u Europi u šk. god. 2015./2016.

21. 06. 2016.

Sve europske zemlje kao ključne nastavne predmete prepoznaju čitanje, pisanje, književnost, matematiku, prirodoslovlje i strane jezike. No, koliko vremena učenici uče te predmete u školi i koliko se to razlikuje u pojedinim europskim državama? Izvješće koje objavljuje Eurydice (Europska mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama) daje pregled 42 odgojno-obrazovna sustava u Europi te analizira preporučeni minimum nastavnih sati pojedinih nastavnih premeta u šk. god. 2015./2016. Izvješće također daje uvid u to koliko škole imaju mogućnosti kreirati vlastiti kurikulum, a komparativni pregled prikazuje razlike između osnovnog te obveznog srednjeg općeg obrazovanja. Navedene su i ključne promjene koje su se dogodile od šk. god. 2010./11. te prikaz minimalnog broja nastavnih sati pojedinog predmeta za svaku državu zasebno.

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Poduzetničko obrazovanje u školama Europe

12. 05. 2016.

Dugi niz godina razvoj i promicanje poduzetničkog obrazovanja jedan je od ključnih ciljeva institucija i država članica Europske unije. S obzirom na visoku stopu nezaposlenosti mladih, gospodarske krize i brze društvene promjene te gospodarstvo temeljeno na znanju, transverzalne vještine poput poduzetništva ključne su, ne samo za razvoj načina mišljenja  mladih, nego i za razvoj vještina, znanja i stavova potrebnih za stvaranje poduzetničke kulture u Europi. Izvješće Poduzetničko obrazovanje u školama Europe daje pregled strategija, kurikuluma i ishoda učenja, uvid u načine financiranja te obrazovanja i stručnog usavršavanja učitelja u području osnovnog i srednjeg, općeg i strukovnog, obrazovanja u 33 europske države, uključujući i Hrvatsku.

   

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja