Međunarodna suradnja - Međunarodno sudjelovanje

Međunarodna suradnja - Međunarodno sudjelovanje

Studijski posjet Učinkovito upravljanje školama, suradnja s lokalnom zajednicom i nacionalnim ustanovama te uključivanje pripadnika manjina u opće i strukovno obrazovanje

06. 11. 2017.

medunarodna_mOd 9. do 13. listopada 2017. u Latviji se održavao studijski posjet odgojno-obrazovnim ustanovama i institucijama nadležnima za obrazovanje s ciljem  pružanja uvida kolegama iz država članica EU-a u nacionalne propise i praksu vezanu uz učinkovito upravljanje školama, suradnja s lokalnom zajednicom i nacionalnim ustanovama te uključivanje pripadnika manjina u opće i strukovno obrazovanje. Organizator studijskog posjeta bila je Državna agencija za razvoj obrazovanja Republike Latvije, a sudionici su bili ravnatelji škola, predstavnici državnih i regionalnih tijela nadležnih za stručno usavršavanje te obrazovni stručnjaci i savjetnici iz 11 država članica EU-a (Austrija, Danska, Estonija, Grčka, Hrvatska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Španjolska, Švedska) te Norveške. Predstavnice Republike Hrvatske u studijskom posjetu bile su Andreja Uroić-Landekić, voditeljica Odjela za strukovno obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja te Renata Ozorlić Dominić, viša savjetnica za međunarodnu suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje. Tijekom studijskog posjeta sudionici su dobili uvid u inicijative i reformske procese u području općeg i strukovnog obrazovanja koje provodi Republika Latvija, detaljnije informacije o tome što su centri kompetencija te koje uvjete odgojno-obrazovne ustanove moraju zadovoljavati da bi dobile i zadržale status centra kompetencija, a posljednjeg dana programa sudionici su razmijenili informacije o tome kako se u pojedinim državama provodi manjinsko obrazovanje te o izazovima s kojima se obrazovni sustavi susreću uslijed društveno-ekonomskih promjena.

Dokumenti

   

Međunarodna suradnja - Međunarodno sudjelovanje

Jačanje kapaciteta ravnatelja u području razvoja karijere odgojno-obrazovnih radnika

15. 06. 2016.

Untitled1Untitled2Untitled3

Agencija za odgoj i obrazovanje partner je u međunarodnom projektu u okviru Programa Erasmus + pod nazivom Jačanje kapaciteta ravnatelja u području razvoja karijere odgojno-obrazovnih radnika (eng. Leadership capacity building for career development of educational staff). Glavni cilj projekta je razvijanje kapaciteta ravnatelja i odgojno-obrazovnih radnika za brigu o razvoju karijere. Nositelj projekta je Šola za ravnatelje iz Slovenije. Članice projekta iz Hrvatske su dr. sc. Vesna Ivasović, Alma Rovis Brandić, prof., i mr. sc. Inga Seme Stojnović, više savjetnice u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Projektom je previđena izrada sljedećih intelektualnih ishoda:

  • komparativna studija o sustavima odgoja i obrazovanja u pojedinoj zemlji i u svijetu te razini brige o karijeri odgojno-obrazovnih radnika
  • osmišljavanje kurikuluma za petodnevnu edukaciju iz područja vođenja karijere
  • izrada pedagoških materijala.

Projektom je previđeno da svaka ustanova-partner u projektu odabere desetak odgojno-obrazovnih ustanova koje će sudjelovati u provedbi dijela projektnih aktivnosti. Diseminacija projektnih rezultata odvija se na stručnim skupovima Agencije, člancima u Školskim novinama, obavještavanjem institucija nadležnih za obrazovanje, lokalnih vlasti i dr.

   

Međunarodna suradnja - Međunarodno sudjelovanje

SIRIUS Mreža europskih politika o obrazovanju djece i mladih migrantskog podrijetla

16. 12. 2013.

siriusSIRIUS Mreža europskih politika o obrazovanju djece i mladih migrantskog podrijetla (SIRIUS: European Policy Network on the education of children and young people with a migrant background) financirana je sredstvima Programa za cjeloživotno učenje (Life Lifelong Learning Programme – Call for proposals EAC/01/2011 – Decision no 1357/2008/EC of the European Parliament and of the Council EAC-2012-0688).

Opširnije

   

Međunarodna suradnja - Međunarodno sudjelovanje

Forum e-učenja za ravnatelje u sklopu Europske mreže politika za vođenje škola

13. 04. 2012.

euAgencija za odgoj i obrazovanje, koja je partnerska organizacija „Europske mreže politika za vođenje škola“ (European Policy Network on School Leadership - EPNoSL) poziva sve ravnatelje osnovnih i  srednjih škola te učeničkih domova da se aktivno uključe u forum e-učenja.

logo_mForum je dostupan na internetskoj stranici www.schoolleadership.eu, uz jednostavnu e-registraciju prije prvog sudjelovanja, a trajat će od 26. ožujka do 4. svibnja 2012. Radni jezik foruma je engleski jezik.

Opširnije

   

Međunarodna suradnja - Međunarodno sudjelovanje

Učitelji učitelja u fokusu EU obrazovnih politika

05. 04. 2012.

euTematska radna skupina Europske komisije “Profesionalni razvoj učitelja i nastavnika” i Flamansko ministarstvo obrazovanja organizirali su od 26. do 28. ožujka 2012. u Bruxellesu (Belgija) konferenciju sustručnjačkog učenja (peer-learning conference) Obrazovanje²- podrška obrazovnih politika za učitelje učitelja“ (Education²- Policy support for Teacher Educators).

Središnja tema konferencije bile su mjere obrazovnih politika koje podržavaju razvoj, unapređenje kvalitete i profesionalizaciju „učitelja učitelja i nastavnika“ (Teacher Educators) prema proširenoj definiciji koja obuhvaća „sve one koji aktivno usmjeravaju i potiču učenje učitelja/nastavnika studenata i učitelja/nastavnika“ (Europska komisija, 2010).

Opširnije

   

Međunarodna suradnja - Međunarodno sudjelovanje

Obrazovne politike i pristupi definiranju i opisivanju kompetencija učitelja i nastavnika

15. 10. 2011.

euU sklopu brojnih aktivnosti tematske radne skupine “Profesionalni razvoj učitelja i nastavnika”, Europska komisija organizirala je od 2. do 6. listopada 2011. u Naasau (Irska) susret sustručnjaka pod nazivom Obrazovne politike i pristupi definiranju i opisivanju kompetencija učitelja i nastavnika.

Na susretu su predstavljene različite mjere obrazovnih politika u području profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika, postojeći modeli kompetencija u različitim zemljama te su razmijenjena iskustava i vođene rasprave među sudionicima s ciljem analize postojećih iskustava i donošenja preporuka na europskoj i nacionalnim razinama.

Opširnije

   

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja