Međunarodna suradnja - Program Pestalozzi

Međunarodna suradnja - Program Pestalozzi

Pestalozzi program usavršavanja Učenje za demokarciju

27. 10. 2016.

p1_mStrengthening Education for Democracy, Modul A stručnog usavršavanja poučavatelja učitelja Pestalozzi programa Vijeća Europe održan je u Strasbourgu od 4. do 7. listopada 2016. Primarni je cilj programa osmišljavanje načina integracije razvoja nužnih kompetencija i stručnog usavršavanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Edukacija je blisko povezana s drugim projektima u sklopu Pestalozzi programa; oslanja se na rezultate projekta „Kompetencije za kulturu demokracije“ i koristi resursima razvijenim od strane zajednice praktičara na Pestalozzi platformi.

Ovaj se model stručnog usavršavanja sastoji od triju cjelina u ukupnom trajanju od 18 mjeseci. Nakon pripremne faze na internetskoj platformi Programa, uslijedio je Modul A kao priprema za samostalno kreiranje materijala za radionice s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima. Materijali će biti pilotirani tijekom ranog proljeća nakon čega će se svi sudionici – njih 36 iz 29 zemalja članica Vijeća Europe okupiti na Modulu B te prezentirati, komentirati i analizirati izrađene materijale. Završni dio projekta planiran je za posljednji kvartal 2017. kada će materijali biti objavljeni.

p2_mHrvatsku predstavlja Irena Pavlović, prof. savjetnica iz Srednje škole Čazma u Čazmi, a program vode Josef Huber, Pascale Mompoint-Gaillard,  Rasa Askinyte-Degesiene, Merce Bernaus i Marta Viñes Jimeno.

Dokumenti

   

Međunarodna suradnja - Program Pestalozzi

Pestalozzi radionica Profesionalni razvoj u školama

21. 10. 2016.

Latvija_1_mPosljednjih godina postoji sve veći interes za stručnim usavršavanjem unutar škola. Takvim pristupom omogućuje se učiteljima i nastavnicima usredotočenost na učenike i njihove potrebe kroz zajednički rad unutar škole. Osim toga, ovom vrstom profesionalnog razvoja potiče se kultura zajedničkog učenja. S ciljem promicanja ovog oblika stručnog usavršavanja u Latviji u Rigi od 4. - 7. listopada 2016. godine održana je radionica pod nazivom „Profesionalni razvoj u školama“ u kojoj je sudjelovalo 30 sudionika iz 15 europskih zemalja. Sudionica iz  Hrvatske bila je dr. sc. Verica Jovanovski, viša savjetnica za fiziku Podružnice Osijek Agencije za odgoj i Latvija_3_mobrazovanje.

Koristeći različite metodološke pristupe na radionicama koje je vodio Roland Ozols, predsjednik Uprave Instituta za cjeloživotno učenje i kulturu iz Rige, sudionici su upoznali raznolikost ideja koje podupiru teorije profesionalnog razvoja i uz stručno vođenje mogli su povezati s prethodno identificiranom osobnom praksom. Teorije iz područja  profesionalnog razvoja nastavničkog osoblja i vlastita iskustva su prezentirali i stručnjaci iz nekoliko latvijskih institucija. U programu su bili predviđeni i posjeti dvjema školama koje imaju različite pedagoško-metodičke pristupe poučavanju: Adaži Waldorska škola i Jugla srednja škola iz Rige.

Latvija_4_mU zaključcima tijekom rada istaknuta je važnost interdisciplinarnog učenja i poučavanja koje se razlikuje od tradicionalnih obrazovnih praksi i zahtjeva nove vještine. Da bi škole mogle uspješno provoditi profesionalni razvoj moraju prepoznati potrebe svojih učitelja/nastavnika i učenika, poznavati metode provođenja profesionalnog razvoja te načine mjerenja rezultata i uspješnosti provedenih metoda profesionalnog razvoja unutar škole.

 

   

Međunarodna suradnja - Program Pestalozzi

Vrednovanje transverzalnih stavova, vještina i znanja

15. 06. 2016.

Stručno usavršavanje poučavatelja učitelja pod nazivom Modul B Vrednovanje transverzalnih stavova, vještina i znanja Programa Pestalozi Vijeća Europe održalo se u Mosti na Malti, 25. – 27. svibnja 2016. godine. Sudionici iz Hrvatske bili su Jasna Kraljić-Cmrk, nastavnica engleskog jezika u Gimnaziji „Fran Galović“ u Koprivnici te Ivan Miškulin, vjeroučitelj u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša - Zabok, a dr. sc. Višnja Rajić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu bila je jedna od voditeljica ovog modularnog usavršavanja. Ovaj model stručnog usavršavanja u okviru Programa Pestalozzi sastoji se od tri cjeline koje se provode tijekom 18 mjeseci, prvi pripremni dio je Modul A, potom slijedi samostalna izrada materijala za radionice s učenicima ili nastavnicima uz mentorstvo jednog od voditelja te pilotiranje materijala, a završni dio je Modul B u kojem sudionici prezentiraju, komentiraju i analiziraju izrađene materijale.

Modul B Vrednovanje transverzalnih stavova, vještina i znanja okupio je sudionike iz 22 države članice Vijeća Europe koji su u grupama radionički prezentirali svoje radove. Posebna pažnja se pridavala mogućnostima i načinima evaluacije samih materijala te načinima ocjenjivanja i procjenjivanja stečenih kompetencija. Jedan od ciljeva  ovog modularnog usavršavanja bio je  pronalaženje načina  što sustavnijeg i vidljivijeg vrednovanja uspješnosti i kvalitete tijeka programa (evaluation) te procjenjivanje (assessement) njegovih ishoda. Iskustvo sudjelovanja pokazalo je da razvoj transverzalnih stavova i vještina te usvajanje znanja ne pripada samo trećem razredu osnovne ili drugom razredu srednje škole, ne pripadaju samo etici, vjeronauku, nastavi stranog jezika ili matematici, već svim predmetima i godinama obrazovanja, što su kroz zajednički rad pokazali učenici jedne malteške osnovne škole.

Prikaz načina rada tijekom Modula B dostupan je na linku: https://www.youtube.com/watch?v=Vxq5YJkjxBE

   

Međunarodna suradnja - Program Pestalozzi

Tolerancija i poštivanje europskih vrijednosti: Za međukulturnu Europu

31. 05. 2016.

Europska radionica Programa Pestalozzi pod nazivom Tolerancija i poštivanje europskih vrijednosti: Za međukulturnu Europu održana je 30. ožujka – 3. travnja 2016. u Sinai u Rumunjskoj. U radionici je sudjelovalo 17 učitelja iz 11 država članica Vijeća Europe, a predstavnik Hrvatske bio je Silvije Devald, mag. edu., učitelj engleskog jezika u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Daruvar. Svrha radionice bila je razvoj sposobnosti kritičke i odgovorne analize i interpretacije informacija putem međukulturnog dijaloga i otvorene rasprave o kontroverznim i osjetljivim temama pristupom multiperspektivnosti. Sudionici su pripremne zadatke za sudjelovanje u radionici izvršavali online na internetskoj platformi Programa Pestalozzi, a na samoj radionici aktivnosti su uključivale, od uobičajenih, poput predstavljajna i upoznavnja drugih i drugačijih, do strukturiranih rasprava i aktivnosti primjene lateralnog mišljenja te osmišljavanja aktivnosti usmjerenih na upoznavanje i prihvaćanje drugih i drugačijih. Za sudionike je bio organiziran i kulturni program te su zadnjeg dana radionice posjetili Drakulin dvorac u Branu.

 

   

Međunarodna suradnja - Program Pestalozzi

Sudjelovanje na nacionalnoj konferenciji za promicanje Programa Pestalozzi u Federaciji BiH

06. 06. 2016.

P1_mDruga konferencija Efekti provedbe Pestalozzi Programa u Federaciji BiH održana je 16. svibnja 2016. godine u Mostaru, BiH, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Vijeća Europe. Cilj konferencije je razvijanje pluralizma u odgojno-obrazovnoj praksi upoznavanjem i afirmacijom Programa Pestalozzi te oblika stručnog usavršavanja koji se u njemu nude za učitelje, nastavnike, stručne suradnike, ravnatelje te druge stručnjake u području odgoja i obrazovanja. Na konferenciji je 20-ak učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i sveučilišnih profesora koji su u posljednjih nekoliko godina sudjelovali u Pestalozzi usavršavanju predstavilo svoja znanja i iskustva te opisalo učinke tog usavršavanja na svoju nastavnu praksu.

P2_mRenata Ozorlić Dominić, viša savjetnica za međunarodnu suradnju AZOO-a i dugogodišnja koordinatorica Programa Pestalozzi u Republici Hrvatskoj, održala je izlaganja Mogućnosti profesionalnog razvoja nastavnika u Programa Pestalozzi i Uloga nastavnika u školi 21. stoljeća. Više informacija o konferenciji te prezentacije sudionika dostupne su na http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/234

   

Međunarodna suradnja - Program Pestalozzi

Intenzivan program usavršavanja edukatora u Programu Pestalozzi

17. 04. 2015.

U Strasbourgu je od 24. do 27. veljače 2015. godine održan intenzivan program usavršavanja edukatora u području pedagogije i metodologije Programa Pestalozzi Vijeća Europe. Pristupom suradničkog učenja, istraživane su teme poput akcijskog istraživanja, povezivanja i primjene transverzalnih stavova vještina i znanja u kontekstu ljudskih prava i demokracije te evaluacije i ocjenjivanja učenika s naglaskom na alternativne metode ocjenjivanja.

Važan dio programa činile su radionice mikropoučavanja gdje su polaznici imali prilike provesti jednu 20-minutnu aktivnost, a nakon toga dobiti i povratnu informaciju ostalih sudionika. Cilj ovih radionica bio je razvoj vještina vođenja radionica te davanja konstruktivne povratne informacije kroz kritičko prijateljstvo kojemu je svrha osobni i profesionalni razvoj pojedinca kao edukatora Programa Pestalozzi.

Trodnevne aktivnosti su osim svoje praktične iskoristivosti, također, imale vrlo važnu komponentu refleksije gdje se polaznike stavilo u položaj preispitivanja svoje profesionalne prakse i razvoja. Sastavni dio rada u okviru Programa Pestalozzi je suradnja putem online platforme u kojoj sudjeluju članovi zajednice praktičara. Radi se o sveobuhvatnom mjestu susreta, učenja, međusobne potpore i razvoja obrazovnih stručnjaka diljem Europe.

Prof. Branko Bognar s Filozofskog fakulteta u Osijeku bio je voditelj kolegija Akcijsko istraživanje, budući da kao stručnjak u tom području i inače vodi i mentorira navedenu vrstu istraživanja. Ostali  sudionici programa iz Hrvatske bile Ana Žnidarec-Čučković (Kineziološki fakultet, Zagreb), Višnja Rajić (Učiteljski fakultet, Zagreb), Željko Burcar (OŠ F.K.Frankopana, Zagreb) i Ljiljana Žegrec (OŠ Lijepa naša, Tuhelj).

 

   

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja