Projekti - Projektna područja

Projekti - Projektna područja

Projekt Strategije učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao inoga jezika (2011– 2012)

23. 12. 2010.

Odsjek za međunarodnu suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje u sklopu bilateralne suradnje Republike Hrvatske i Republike Austrije, a u suradnji s Uredom austrijske koordinatorice za prosvjetnu suradnju, započeo je projekt stručnog usavršavanja Strategije učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao inoga jezika (2011 – 2012)

Svrha Projekta je osigurati stručno usavršavanje za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika, učitelje razredne nastave koji poučavaju učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik, a imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj.

Opširnije

   

Projekti - Projektna područja

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

18. 11. 2010.

Voditeljica projekta
Renata Ozorlić Dominić, mag. spec.
Viša savjetnica za međunarodnu suradnju – prevoditelj

Agencija za odgoj i obrazovanje pokrenula je 2007. godine projekt Jačanje kapaciteta za integrativnu superviziju s ciljem osposobljavanja viših savjetnika Agencije za integrativnu superviziju u odgoju i obrazovanju. Projekt je financirala Europska unija u okviru programa pretpristupne pomoći Phare 2005.

Opširnije

   

Projekti - Projektna područja

Samovrednovanje škola

18. 11. 2010.

Voditelj projekta:
dr. sc. Petar Bezinović
viši znanstveni savjetnik Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu

Projekt Samovrednovanje škola, koji je dio programa razvoja sustava unapređivanje kvalitete obrazovanja u hrvatskim školama, pokrenuli su 2007. godine Agencija za odgoj i obrazovanje i Institut za društvena istraživanja iz Zagreba – centra za istraživanja i razvoj obrazovanja.

Opširnije

   

Projekti - Projektna područja

Suvremeni pristup stručnom usavršavanju

18. 11. 2010.

Voditeljica projekta:
Sanja Milović, prof.
viša savjetnica za međunarodnu suradnju

Projekt jačanja kapaciteta Agencije za odgoj i obrazovanje Suvremeni pristup stručnom usavršavanju (2009.–2010.) organizirao je Odsjek za međunarodnu suradnju u suradnji s Rodom Bolithom, akademskim direktorom Instituta za jezično obrazovanje u Norwichu (Norwich Institute for Language Education), Ujedinjeno kraljevstvo u kojem je sudjelovalo 20 viših savjetnika Agencije. Cilj Projekta bio je dodatno osnažiti više savjetnike za promišljanje i unapređivanje djelatnosti stručnog usavršavanja u skladu sa suvremnim europskim i svjetskim znanastvenim i stručnim spoznajama i razvojnim trendova.

Opširnije

   

Projekti - Projektna područja

Usavršavanje u školskom manadžementu

18. 11. 2010.

Koordinator projekta:
mr. sc. Oleg Đaković
viši savjetnik za srednjoškolske ravnatelje

Agencija za odgoj i obrazovanje, u suradnji s nizozemskom školom za školski menadžment, Nederlandse School voor Onderwijsmanagement, pokrenula je 2007. godine dvogodišnji seminar za ravnatelje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola s ciljem profesionalizacije ravnateljskog posla kroz program usavršavanja ravnatelja i budućih ravnatelja.

Opširnije

   

Projekti - Projektna područja

Projekti odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj

18. 11. 2010.

Voditeljica projekta:
mr. sc. Diana Garašić
viša savjetnica za biologiju

Tijekom 2008. i 2009. AZOO organizira nekoliko (5) međužupanijskih stručnih skupova s ciljem pojašnjavanja ideje obrazovanja za održivi razvoj u kontekstu Desetljeća UN-a posvećenom tom aspektu obrazovanja te senzibiliziranja predstavnika škola za ovo područje. Korištena su iskustva iz provedbe hrvatskog projekta „Unapređivanje odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj“, koji se provodio od 1996. – 2000.

Opširnije

   

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja