Reforma - Cjelovita kurikularna reforma
22. 03. 2018.

Webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme - Kurikulumi, standardi i kompetencije

Webinar će se održati u ponedjeljak 26. ožujka 2018. u 16.00 sati.

O kurikulumskoj obrazovnoj reformi, eksperimentalnim školama nekad i sad te obrazovnim reformama u Hrvatskoj i svijetu će s profesorom Dragutinom Rosandićem razgovarati Lidija Kralj, pomoćnica ministrice.

Profesor Dragutin Rosandić utemeljitelj je prve katedre za metodiku na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1962. ostvario je metodički opus od 20-ak knjiga, članaka i studija koji čine temelj Zagrebačke metodičke škole, koju zovu i Rosandićeva škola.

Profesor Rosandić bio je gostujući predavač u Kraljevini Švedskoj, Republici Austriji, Mađarskoj, Saveznoj republici Njemačkoj te svim republikama bivše Jugoslavije. Dobitnik je priznanja Sveučilišta u Göteborgu i Slavenskog instituta u Lundu.

Bavi se metodikom i proučavanjem kurikuluma, o čemu više možete pročitati u  knjigama „Obrazovni kurikulumi, standardi i kompetencije”, „Kurikulski metodički obzori” te „Hrvatsko školstvo u okružju politike“.

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja