Reforma - Cjelovita kurikularna reforma
08. 01. 2018.

Nacionalni kurikulum RH za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Nacionalni kurikulum predstavlja posebno važan dio sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske. Kurikulum je osmišljen, sustavan i skladno uređen način reguliranja, planiranja, izvedbe i vrednovanja odgojno-obrazovnoga procesa, koji može biti određen na različitim razinama, na razini cjelokupnoga sustava odgoja i obrazovanja, na razini pojedinih njegovih dijelova, na razini odgojno-obrazovne ustanove i na razini pojedinca.

S djetetom ili mladom osobom u svome središtu i, označujući put ili tijek njegova odgoja i obrazovanja, kurikulumom se određuju i usklađuju:

  • svrha, ciljevi, očekivanja i ishodi koja kao društvo, odgojno-obrazovne ustanove ili pojedinci postavljamo pred djecu ili mlade osobe u odgojno-obrazovnomu procesu
  • iskustva djece i mladih osoba koja je organizacijom odgojno-obrazovnoga procesa, učenjem i poučavanjem te sveukupnim radom odgajatelja, učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja potrebno osigurati kako bi se postavljeni ciljevi, očekivanja i ishodi ostvarili
  • vrednovanje ostvarenosti ciljeva, očekivanja i ishoda te odgojno-obrazovnoga procesa, čime se omogućuju stalne promjene svih sastavnica kurikuluma.

Izrada Nacionalnoga kurikuluma Republike Hrvatske dio je Kurikularne reforme koja je jedna od prvih mjera kojom započinje realizacija Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Nacionalni kurikulum Republike Hrvatske, koji je u pripremnoj fazi, čine sljedeće tri sastavnice:

1) Sustav nacionalnih kurikulumskih dokumenata kojima se na nacionalnoj razini iskazuju namjere povezane sa svrhom, ciljevima, očekivanjima, ishodima, iskustvima djece i mladih osoba, s organizacijom odgojno-obrazovnoga procesa i s vrednovanjem;

2) Primjena nacionalnih kurikulumskih dokumenata kojima se ostvaruje namjera iskazana dokumentima na nacionalnoj razini;

3) Vrednovanje ciljeva, očekivanja, ishoda i procesa, čime se prati primjena i izvedba namjera iskazanih nacionalnim kurikularnim dokumentima.

Više pogledajte na ovdje

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja