Program građanskog odgoja i obrazovanja - Eksperimentalno provođenje GOO-a
10. 03. 2017.

Obilježavanjem Svjetskog tjedna novca potičemo učenje za financijsku pismenost

Povodom Svjetskog tjedna novca, koji se i u Hrvatskoj ove godine obilježava od 27. ožujka do 2. travnja 2017. godine, sa željom da se sustavno i trajno potiče učenje i poučavanje za financijsku pismenost, da bi što više građana, posebice mladih, steklo financijsko obrazovanje Agencija za odgoj i obrazovanje poziva učitelje i nastavnike da ga obilježe pripremom interaktivnog učenja iz financijske pismenosti. 

Interaktivno učenje iz financijske pismenosti sastavni je dio gospodarske i društvene dimenzije Građanskog odgoja i obrazovanja te predmeta Politika i gospodarstvo u srednjim školama; Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (NN 104/14) www.azoo.hr

Redovite teme financijskog obrazovanja koje se nalaze u navedenim programima mogu se ostvariti na više načina;

  • ostvariti programske teme koristeći radionički oblik rada, aktiviranje učenika kroz unaprijed pripremljene zadatke, kroz grupni rad, plenarnu raspravu i donošenje zaključaka o temi,
  • u suradnji s ustanovama i nevladinim udrugama koje provode financijsko obrazovanje,
  • posjete ustanovama koje provode financijsko obrazovanje i razgovor s osobama koje su zadužene za provođenje programa financijskog obrazovanja,
  • korištenje njihovih brošura i materijala za interaktivan nastavni sat u školi, i sl.
Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrili su novi priručnik kao pomoćno nastavno sredstvo u području Građanskog odgoja i obrazovanja za upotrebu u srednjim školama kojeg preporučamo koristiti: M. Ivanov, D. Barbić, A. Razum (2017): Moj novac moja budućnost. Institut za financijsko obrazovanje, Štedopis, Zagreb www.stedopis.hr 

Teme, ključni pojmovi i ishodi koji se trebaju razvijati, a odnose se na razvoj financijske pismenosti kod učenika, pretežito se  nalaze  u gospodarskoj, društvenoj i ljudsko-pravnoj dimenziji Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole.

Na osnovi tema, ključnih pojmova i ishoda utvrđenih u Programu međupredmetnih i  interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole učenik na kraju pojedinih razina obrazovanja  treba biti osposobljen da pokaže sljedeće činjenično, provedbeno i vrijednosno znanje:

Obrazovni ishodi na kraju 4. razreda  OŠ

Gospodarska dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Teme: Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zaštita potrošača

Ključni pojmovi:

individualne sposobnosti, gospodarstvo, konkurencija, tržište, financije, upravljanje novcem, poduzetnost, poduzetništvo, utjecaj na gospodarstvo potrošnjom

Obrazovni ishodi

Učenik:

-          pokazuje sklonost prema odgovornom upravljanju novcem
-          navodi posljedice neodgovornog trošenja novca
-          tumači prednosti planirane (racionalne, odgovorne) potrošnje
-          pokreće i sudjeluje u manjim istraživačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit školske i lokane zajednice
-          svojim riječima objašnjava što je poduzetnost i zašto je ona danas važna
-          razlikuje društveno poželjne od nepoželjnih oblika poduzetnosti
-          svojim riječima opisuje važnost individualne sposobnosti za doprinos društvenom, kulturnom i gospodarskom razvoju
-          neovisno i otvoreno iznosi svoje ideje i stajališta
-          pokazuje privrženost načelima dostojanstva svake osobe, ravnopravnosti, pravde i  uključenosti svih

Obrazovni ishodi na kraju 8. razreda  OŠ

Teme: Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zaštita potrošača

Ključni pojmovi: održivi razvoj Hrvatske, društveno odgovorno gospodarstvo, konkurentnost, izbor zanimanja, cjeloživotno učenje, proračun, uloga građana u donošenju i kontroli trošenja lokalnog i državnog proračuna, prava potrošača, odgovorna potrošnja, novac, etičan odnos prema novcu; dužničko ropstvo, rad – temeljna ljudska vrijednost, domoljublje na djelu, zaštita i razvoj zajedničkog dobra, proizvodnja, rješavanje problema, poduzetnost, inovativnost, pravo na pravednu naknadu za rad, sindikalno organiziranje, uloga sindikata, zaštita radničkih prava, planiranje i postavljanje prioriteta, mapa osobnog razvoja

Obrazovni ishodi

Učenik:

–     objašnjava načine financijskog planiranja i racionalnog upravljanja novcem
–     opisuje ulogu građana u donošenju i kontroli trošenja lokalnog i državnog proračuna
–     opisuje i potkrepljuje primjerima iz vlastitog iskustva odgovornu potrošnju u odnosu na zdravlje, upravljanje financijama, obiteljsku i društvenu stabilnost i zaštitu okoliša
–     istražuje i dokumentira utjecaj reklame na individualnu potrošnju i druge potrošače
–     demonstrira vještine otpornosti na agresivne marketinške kampanje i pokušaje manipulacija
–     objašnjava pojavu dužničkog ropstva i organiziranje građana za zaštitu svojih prava
–     objašnjava i potkrepljuje primjerima važnost tržišne konkurentnosti, kompetentnosti ljudskih resursa, izbora zanimanja i cjeloživotnog učenja
–     objašnjava kako potrošači mogu utjecati na kvalitetu i dostupnost privatnih i javnih usluga i koji je utjecaj privatizacije javnih usluga na živote potrošača u Hrvatskoj
–     opisuje svojim riječima što je domoljublje na djelustvaranje osobnog i društvenog bogatstva te očuvanje i razvoj sustava zajedničke dobrobiti poduzetnošću, istraživanjem, rješavanjem problema, radom i proizvodnjom
–     opisuje ulogu sindikata u zaštiti prava radnika i oblike sindikalnog organiziranja
–     u mapi osobnog razvoja dokumentira svoje organizacijske sposobnosti, sposobnost planiranja i postavljanja prioriteta, prepoznaje i izražava vlastite interese i motivaciju za različita područja daljnjeg obrazovanja, izbor zanimanja ili područje profesionalne karijere.

Obrazovni ishodi na kraju 4. razreda SŠ

Tema: Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zaštita potrošača

Ključni pojmovi: novac, proračun, izrada osobnog proračuna, europski fondovi, izrada projektne dokumentacije, pravila uspješnog planiranja projekata, europsko tržište, hrvatski, europski međunarodni monetarni sustav, nadziranje donošenja i kontrola trošenja hrvatskog i europskog proračuna, odgovorna potrošnja, učinci globalizacije, tržišna konkurentnost, kompetentnost ljudskih resursa, cjeloživotno učenje, izbor zanimanja, rad – temeljna ljudska vrijednost, pravo na pravednu naknada za rad, normativna i provedbena razina zaštite potrošača u Hrvatskoj i Europskoj uniji, sindikalno organiziranje, planiranje i postavljanje prioriteta, mapa osobnog razvoja, socijalna solidarnost, radno zakonodavstvo, zaštita i razvoj zajedničkog dobra, domoljublje na djelu, poduzetnost, inovativnost, socijalna solidarnost, socijalno i radno pravo

Obrazovni ishodi

Učenik:

–     prikuplja podatke i objašnjava način reguliranja Europskog tržišta te šanse i mogućnosti za Hrvatsku
–     opisuje funkcioniranje hrvatskog, europskog i međunarodnog monetarnog sustava
–     objašnjava na temelju prikupljenih podataka i rasprave s drugim učenicima, roditeljima, znancima/  stručnjacima o izazovima globalizacije za gospodarski razvoj Hrvatske – mogućnosti, teškoće, prednosti, opasnosti
–     ispituje i objašnjava je li tržišna konkurentnost ovisi o kompetentnost ljudskih resursa  i  cjeloživotnom učenju
–     aktivno prati i objašnjava ulogu građana u donošenju i kontroli trošenja lokalnog i državnog proračuna te sudjelovanja u europskom proračunu
–     objašnjava strukturu europskih fondova, iznos uplate hrvatskih pristojbi, koristi podatke razvojnih agencija u lokalnoj sredini o uspješnim projektima, simulira izradu projektne dokumentacije
–     objašnjava pravila za uspješno planiranje projekata, izradu projektne dokumentacije i povlačenje sredstava iz EU fondova
–     objašnjava planiranje osobne štednje, načine plaćanja i štednje u društvu
–     prikuplja podatke nevladinih organizacija za zaštitu potrošača, uspoređuje ih sa zakonom o zaštiti potrošača u Hrvatskoj i mehanizmima zaštite potrošača u EU te priprema priopćenje o normativnoj i provedbenoj razini zaštite potrošača u Hrvatskoj i EU
–     objašnjava što je domoljublje na djelu  i zašto ono ovisi o djelima poduzetnosti, istraživanja, rješavanja problema, o radu i proizvodnji, stvaranju osobnog i društvenog bogatstva te razvoju sustava zajedničke dobrobiti
–     objašnjava što je novac i zašto je mjerilo rada,a rad temeljna ljudska vrijednost
–     izrađuje mapu osobnog razvoja
–     objašnjava na čemu se temelji pravo na pravednu naknadu za rad
–     objašnjava pravo na sindikalno organiziranje i uloga sindikata u zaštiti prava radnika
–     opisuje međunarodno radno zakonodavstvo i međunarodno radno pravo  u okviru Međunarodne organizacije rada.

Teme financijske pismenosti u predmetu Politika i gospodarstvo 

U srednjoj školi nastavni predmet Politika i gospodarstvo (2 sata tjedno) – gimnazijski nastavni plan i nastavni plan za strukovne škole obuhvaća teme i nastavne sadržaje iz područja građanskog odgoja i obrazovanja. Nastavne cjeline: Politika, politički čin, političko djelovanje; Narod manjina, državljani RH, građani; Tipovi političkih poredaka; Političke stranke; Izbori; Država; Parlament i parlamentarizam; Ustrojstvo državne vlasti; Hrvatski sabor; Predsjednik RH; Sudbena vlast; Ustavni sud RH; Lokalna uprava i samouprava u RH; Politika i javnost; Ljudska prava (slobode i prava čovjeka i građanina); Politika i vjera; Pojam gospodarstva; Slobodna i tržišna gospodarstva i komandna gospodarstva; Ekonomija ponude; Ekonomija i potraživanja; Nevidljiva ruka (načelo); Poduzetništvo; Kapital; Biznis i ustrojstvo biznisa, Dioničarsko gospodarstvo, Bondkolderstvo; Novčarstvo, Management; Marketing; Bilanciranje (accounting); Hrvatsko gospodarstvo; Gospodarstvo Europe i svijeta

(http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/gimnazije/obvezni/pig.pdf ;

http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/strukovne/pig-2.pdf )

Nastavni plan Politike i gospodarstva za trogodišnje strukovne škole u dvojnom sustavu obrazovanja obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: Pojam politike i njegovo određivanje; Politički sustavi, Politički sustav Republike Hrvatske; Ljudska prava; Hrvatsko gospodarstvo; Gospodarske zadaće; Ustrojstvo rada obrtničke radionice; Ustrojavanje kadrova i međuljudski odnosi; Osnove gospodarenja novcem; Knjigovodstvo i bilanca; Mjere unapređivanja obrta.

(http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/strukovne/pig.pdf )

U sustavu državne mature nalazi se i ispit iz predmeta Politika i gospodarstvo, koji se provodi od školske godine 2009./2010. godine. Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. na e-stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja:

https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2016/09/PIG_IK_17.pdf

 

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja