Reforma - Cjelovita kurikularna reforma
20. 04. 2016.

Započelo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Okviru nacionalnog kurikuluma

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je mrežnim stranicama objavilo početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Okvira nacionalnoga kurikuluma. Savjetovanje se provodi na portalu https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3089, a predviđeno vrijeme trajanja savjetovanja je 30 dana.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi stručne javnosti pristigli tijekom javne stručne rasprave na Nacrt prijedloga Okvira nacionalnoga kurikuluma s obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju mišljenja, prijedloga i primjedaba objavljena su na mrežnoj stranici Cjelovite kurikularne reforme. Ministarstvo je na svojim mrežnim stranicama objavilo Nacrt prijedloga Okvira nacionalnoga kurikuluma u kojemu su vidljive izmjene i dopune dokumenta nakon provedenoga stručnog savjetovanja sa stručnom javnošću. Izmjene i dopune u dokumentu označene su crvenim slovima. Više potražite na stranici http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14502&sec=1933.

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja