Reforma - Cjelovita kurikularna reforma
22. 03. 2016.

Stručna rasprava i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o kurikularnim dokumentima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava stručnu javnost da je u tijeku stručna rasprava o kurikulumskim dokumentima na mrežnim stranicama Cjelovite kurikularne reforme – www.kurikulum.hr

1. Stručna rasprava

Stručna rasprava o kurikulumskim dokumentima, namijenjena stručnoj javnosti, predstavlja strukturirano stručno savjetovanje u skladu s kojim struka ima priliku svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utjecati na konačan sadržaj kurikulumskih dokumenata odnosno na obrazovnu politiku, a koje je izradila Ekspertna radna skupina zajedno sa stručnim radnim skupinama (SRS) i Jedinicom za stručnu i administrativnu podršku (JSAP).

Ciljani dionici u stručnoj raspravi su:

  1. učitelji, nastavnici, odgajatelji, stručni suradnici i ravnatelji,
  2. visokoškolska i znanstvena zajednica,
  3. profesionalna/strukovna udruženja, sindikati, komore i sl.

Stručna rasprava održava se u dva komplementarna oblika:

a) na organiziranim predstavljanjima i skupovima,

b) u online okruženju na mrežnim stranicama Cjelovite kurikularne reforme - www.kurikulum.hr

Detaljnije informacije o načinu, vrsti i planu savjetovanja mogu se pronaći na mrežnim stranicama Cjelovite kurikularne reforme - stručna rasprava, točnije u dokumentu Cjelovita kurikularna reforma - Stručna rasprava i javno savjetovanje. Pozivamo stručnu javnost da pažljivo iščita dokument u kojemu se nalaze upute vezane uz savjetovanje te na taj način dobije uvid u plan, vrstu i način savjetovanja, kao i mogućnosti sudjelovanja u tom savjetovanju.

S tim u svezi, svraćamo pozornost kako stručna rasprava traje od 14. ožujka do 1. svibnja 2016. godine te kako je trajanje stručne rasprave različito za kurikulumske dokumente različitih razina. Prema navedenom, savjetovanje o Okviru nacionalnoga kurikuluma traje do 28. ožujka, a za ostale kurikulumske dokumente do 1. svibnja 2016. godine.

Podsjećamo kako način na koji je planirana stručna rasprava nije institucionalizirani oblik savjetovanja kao što je to, primjerice, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Naime, taj oblik rasprave predložila je Ekspertna radna skupina, a Ministarstvo prihvatilo te je u razgovorima između Ekspertne radne skupine i Ministarstva dogovoreno da se stručna rasprava provodi na način kao što se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - transparentno i otvoreno za javnost. Plan savjetovanja i rokove savjetovanja sa stručnom javnošću Ekspertna radna skupina samostalno je predložila. Ministarstvo je, što se tiče plana savjetovanja i rokova, imalo određene sugestije, no nije utjecalo ni na konačan plan ni na predložene rokove savjetovanja, već je tu odluku u konačnici prepustilo samostalnoj prosudbi Ekspertne radne skupine.

Nakon stručne rasprave slijedi obrada pristiglih mišljenja, primjedaba i prijedloga na način da će pristigla mišljenja, primjedbe i prijedlozi biti obrađeni prema kurikularnim dokumentima. Primjerice, mišljenja, prijedlozi i primjedbe pristigli u stručnu raspravu o Okviru nacionalnoga kurikuluma bit će svrstani u poseban dokument. Tako će biti i s ostalim kurikulumskim dokumentima. Uz pristigla mišljenja, primjedbe i prijedloge u dokumentu će biti i informacija prihvaća li se predloženo ili ne. Za ono što ne bude prihvaćeno bit će obrazložen razlog zbog čega se predloženo ne prihvaća.

Na temelju provedene obrade pristiglih mišljenja, primjedaba i prijedloga Ekspertna radna skupina zajedno sa stručnim radnim skupinama (SRS) i Jedinicom za stručnu i administrativnu podršku (JSAP), koji su izradili prijedloge kurikulumskih dokumenata, izrađuje inačice kurikulumskih dokumenata za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Prije slanja kurikulumskih dokumenata u daljnju proceduru, odnosno u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, sva izvješća za svaki pojedini dokument bit će objavljena i javnosti dostupna na mrežnim stranicama Cjelovite kurikularne reforme.


2. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću bit će na portalu eSavjetovanje prema planu savjetovanja koji je samostalno predložila Ekspertna radna skupina. Vrijeme trajanja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću različito je za kurikulumske dokumente različitih razina. Sukladno navedenom, Ekspertna radna skupina predložila je da savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Okviru nacionalnog kurikuluma traje od 2. travnja do 2. svibnja, a za ostale kurikulumske dokumente od 10. svibnja do 10. lipnja 2016.


3. Eksperimentalna primjena kurikulumskih dokumenata

Uz pretpostavku da će se stručno savjetovanje i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću događati prema planu i rokovima koje je predložila Ekspertna radna skupina, a pod pretpostavkom da se u stručnoj raspravi i savjetovanju sa zainteresiranom javnošću pokaže kako kurikulumski dokumenti ne trebaju dublje i značajnije izmjene, u školskoj godini 2016./2017. planirana je eksperimentalna primjena inoviranih predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s Akcijskim planom provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koji je Vlada RH donijela Odlukom na 246. sjednici 2. rujna 2015. godine.

Međutim, ako komentari, primjedbe i prijedlozi stručne i zainteresirane javnosti pokažu da su potrebne značajnije promjene kurikulumskih dokumenata, tada ostaje otvorena mogućnost pomicanja eksperimentalne primjene inoviranih predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma na školsku godinu 2017./2018.

Takav pristup nipošto ne podrazumijeva ili implicira zaustavljanje reforme na bilo koji način, nego svjedoči o ozbiljnom i odgovornom pristupu i pomnom promišljanju pri oblikovanju obrazovne politike.

Među kurikulumskim dokumentima nalazi se i Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (izmjene i dopune) o kojemu je također predviđena stručna rasprava, a zatim i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.


4. Poziv na savjetovanje

U svezi s navedenim, Ministarstvo poziva i potiče stručnu, a zatim i zainteresiranu javnost da se aktivno i odgovorno uključi u raspravu o kurikularnim dokumentima kako bi ti dokumenti u konačnici bili što kvalitetniji i bolji. Suprotstavljena i argumentima potkrijepljena promišljanja, primjedbe i prijedlozi stručnjaka i zainteresirane javnosti poželjna su ako pridonose kvaliteti rasprave i kvaliteti kurikulumskih dokumenata, što nam je svima zajednički cilj.

Cjelovita kurikularna reforma je iznad svih grupacija, partikularnih interesa i politika te je stoga nužna ovako predložena široka javna rasprava čiji je cilj postizanje nacionalnoga konsenzusa oko sadržaja reforme, u konkretnome slučaju oko sadržaja kurikulumskih dokumenata.

Savjetovanje se, kao oblik inicijative, uklapa u širi koncept sudjelovanja stručne i zainteresirane javnosti u oblikovanju javnih politika. Javne vlasti savjetovanjem traže mišljenje od struke i zainteresirane javnosti o određenoj temi vezanoj uz razvoj javnih politika, programa i propisa.

Osnovna svrha savjetovanja jest pomoći sastavljačima propisa i dokumenata da ti propisi i dokumenti budu bolji i kvalitetniji. Drugi cilj je uključiti stručnu i zainteresiranu javnost, jačati sudjelovanje u oblikovanju javnih politika te na taj način osnažiti i potaknuti demokraciju i pluralizam mišljenja.

Preuzeto s www.mzos.hr

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja