Ravnatelji - Propisi
18. 02. 2016.

Ostali propisi

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Dokumenti

UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNE UČITELJE I SURADNIKE U NASTAVI

ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017/2018.

ODLUKA O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

Dokumenti

ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016/2017.

STRATEGIJA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA

TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

ODLUKA O ZABRANI ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

Dokumenti

UDŽBENIČKI STANDARD

Dokumenti

KURIKULUM HRVATSKE NASTAVE U INOZEMSTVU

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

Dokumenti

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA

ODLUKAO DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZDRAVSTVENOG ODGOJA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

ODUKA O DONOŠENJU PROGRAMA MEĐUPREDMETNIH I INTERCISCIPLINARNIH SADRŽAJA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU

Dokumenti

PRAVILNICI I ODLUKE O PLANU I PROGRAMU TE PROVOĐENJU NASTAVE ZA TRAŽITELJE AZILA I AZILANTE

UPUTE O POSTUPANJU -NEOVLAŠTENI ULAZAK STRANE OSOBE U PROSTOR ŠKOLSKE USTANOVE

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja