Natječaji i javna nabava - Natječaji
15. 11. 2017.

Natječaj

Na temelju članaka 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine 85/06), članaka 57., 58. i 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje te točke III. stavka 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, 70/16), ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje raspisuje

NATJEČAJ 

1. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za njemački jezik u Odjelu za stručno-pedagoški nadzor – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu

2. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu u Podružnici Rijeka – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Rijeci

   Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, s obveznom naznakom: »Za natječaj« i nazivom radnog mjesta na koje se prijavljuje.

   Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

   O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

   Agencija za odgoj i obrazovanje

   Dokumenti

    
   KaramanDesign

   Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja