Natječaji i javna nabava - Natječaji
07. 03. 2018.

Natječaj

Na temelju članaka 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine 85/06), članaka 57., 58. i 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje te točke II. podstavka 6. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, 70/16 i 50/17), ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje raspisuje

NATJEČAJ 

- za radno mjesto voditelj/voditeljica Odsjeka pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme u Zagrebu do povratka odsutne radnice s bolovanja/rodiljnog/roditeljskog dopusta

   Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

   Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, s obveznom naznakom: »Za natječaj«.

   O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

    

   Agencija za odgoj i obrazovanje

   Dokumenti

    
   KaramanDesign

   Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja