Natječaji i javna nabava - Natječaji
13. 09. 2017.

Natječaj

Na temelju članaka 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine 85/06), članaka 57., 58. i 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje te točke III. stavka 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, 70/16), ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje raspisuje

NATJEČAJ 

 1. za radno mjesto višeg savjetnika/više savjetnice za razrednu nastavu u Podružnici Split – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Splitu
 2. za radno mjesto višeg savjetnika/više savjetnice za matematiku u Podružnici Osijek – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Osijeku
 3. za radno mjesto višeg savjetnika/više savjetnice za informatiku i računalstvo u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo, Odsjeku za predmetnu nastavu – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu
 4. za radno mjesto višeg savjetnika/više savjetnice za međunarodnu suradnju u Odjelu za opće poslove, Odsjeku za međunarodnu suradnju i projekte EU – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu
 5. za radno mjesto savjetnika/savjetnice za engleski jezik u Podružnici Rijeka – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Rijeci
 6. za radno mjesto stručnog suradnika/stručne suradnice – poslovnog tajnika/poslovne tajnice u Odjelu za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu
 7. za radno mjesto višeg računovodstvenog referenta/više računovodstvene referentice za obračun plaće – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme u Zagrebu do povratka odsutne radnice s roditeljskog dopusta

   Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, s obveznom naznakom: »Za natječaj« i nazivom radnog mjesta na koje se prijavljuje.

   O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

   Dokumenti

    
   KaramanDesign

   Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja