Natječaji i javna nabava - Natječaji
30. 05. 2018.

Natječaj

Na temelju članaka 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine 85/06), članaka 57., 58. i 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje te prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja sukladno točki III. stavku 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, 70/16, 50/17 i 37/18), ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje raspisuje

NATJEČAJ

 

- za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za fiziku u Odjelu za srednje školstvo – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu

- za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za razrednu nastavu u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu

   Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

   Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, s obveznom naznakom: »Za natječaj«.

   O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

   Dokumenti

    
   KaramanDesign

   Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja