AZOO - Kontakti
30. 06. 2014.

Abecedni popis djelatnika

Voditeljica Odjela za srednje školstvo – viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
01/2785 018
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za vjeronauk
mr. sc. Gordana Barudžija
01/2785 171
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku
Žarko Bošnjak, prof.
01/2785 060
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za španjolski jezik
Cvjetanka Božanić, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Voditeljica Odjela za predškolski odgoj i osnovno školstvo – viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Vladimira Brezak, prof.
01/2785 085
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Mara Capar, mag. rehab. educ.
01/2785 120
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Pomoćnica ravnateljice –Voditeljica Odjela za stručno-pedagoški nadzor – viša savjetnica za hrvatski jezik
mr. sc. Gea Cetinić
01/2785 056
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za hrvatski jezik
dr. sc. Marijana Češi
01/2785 073
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Računovodstvena referentica-kontrolor
Mihaela Čuljak, dipl. oec.  
01/2785 114
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za informatiku i računalstvo
Saida Deljac, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof.
01/2785 019
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Savjetnica za stažiranje i stručne ispite
Matea Fabris, prof.
01/2785 071
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za javnu nabavu
Josipa Frketić, dipl. oec.
01/2785 127
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima
Miljenka Galić, dipl. pedagog
01/2785 027
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Računovodstvena referentica – financijska knjigovotkinja
Marica Golemović
01/2785 112
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike školske knjižničare  
Adela Granić, prof., dipl. bibliotekar
01/2785 089
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Jasmina Hamer, mag. prim. educ.
01/2785 068
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za umjetničke škole
Alica Hergešić, prof.
01/2785 013
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši informatički referent
Franjo Hrvoje Hviždalek, bacc. oec
01/2785 095
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
dr. sc. Vesna Ivasović
01/2785 088
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za njemački jezik
Marko Javorina, prof.
01/2785 102
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Sanja Jelovčić, prof.
01/2785 069
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Glavna knjigovotkinja
Nada Kolarić
01/2785 113
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za nastavu Češkog jezika i kulture po modelu C
Marina Kolaček Novosel, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za matematiku
Draženka Kovačević, prof.
01/2785 066
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za engleski jezik
Dubravka Kovačević, prof.
01/2785 072
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Savjetnica za napredovanja u struci
mr. sc. Katarina Lukač Kranjec
01/2785 022
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za povijest
Timur Križak, prof.
01/2785 119
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Voditeljica Odsjeka za razrednu nastavu
mr. Đurđa Kulušić
01/2785 052
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za geografiju
mr. sc. Ivana Kuhta Bogić
01/2785 055
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za matematiku
Neda Lesar, prof.
01/2785 061
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručni referent Odjela za predškolski odgoj i osnovno školstvo
Snježana Lončar
01/2785 070, telefaks 01/2785 160
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za nacionalne programe
Nevenka Lončarić-Jelačić, prof.
01/2785 106
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za prirodu i biologiju
Lydia Lugar, prof.
01/2785 020
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručna suradnica – poslovna tajnica- polaznica stručnog osposobljavanja za rad
Helena Lulić, mag. inf.
01/2785 122, telefaks: 01/2785 170
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjski suradnik za klasične jezike
Tonći Maleš, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručna referentica za otpremu i dostavu pošte
Ankica Marečić
01/2785 012
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za kemiju
mr. Olgica Martinis
01/2785 062
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za međunarodnu suradnju
mr. sc. Sanja McMurtry
01/2785 121
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za islamski vjeronauk
Emina Mešić, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Voditelj Odsjeka zajedničkih poslova
Miroslav Mićanović, prof.
01/2785 093
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za razrednu nastavu
mr. Šimica Mihaljević
01/2785 067
e-mail: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za geografiju
Vesna Milić, dipl. geograf
01/2785 074
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za natjecanje i smotre
Mica Mladineo-Desnica, prof.
01/2785 059
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Ivona Nakić-Vojnović, mag. rehab. educ.
01/ 2785 065
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za odnose s javnošću
Antonela Nižetić-Capković, dipl. novinar
01/2785 004
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za nacionalne programe
mr. sc. Tomislav Ogrinšak
01/2785 008
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručna referentica za poslove urudžbiranja i arhiviranja – polaznica stručnog osposobljavanja za rad
Megan Oraić Franc, uprav. ref.
01/2785 011
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za međunarodnu suradnju – prevoditeljica
Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol.
01/2785 118
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za sociologiju, politiku i gospodarstvo
Zlata Paštar, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Voditeljica Odsjeka računovodstvenih poslova
Valentina Paver, dipl. oec.
01/2785 111
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručna referentica za poslove urudžbiranja i arhiviranja
Nevenka Penezić
01/2785 011
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Biljana Petljak Zekić, dipl. učitelj
01/2785 024
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za fiziku
Gordan Pihač, prof.
01/2785 063
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

 

Vanjska suradnica za talijanski jezik
Marija Puškarić, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za ravnatelje u osnovnim školama–pomoćnik ravnateljice
Mario Rogač, prof.
01/2785 128
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
01/2785 131
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za razrednu nastavu
Igor Rukljač, mag. prim. educ.
01/2785 064
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za za nastavu Češkog jezika po modelu A i B
Jitka Stanja Brdar, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za francuski jezik  
Loreana Selišek-Butina, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za ravnatelje u predškolskim ustanovama
mr. sc. Inga Seme Stojnović
01/2785 126
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
01/2785 054
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Računovodstvena referentica za blagajničko poslovanje
Draženka Sirovica
01/2785 115
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručna referentica za kadrovske poslove
Sandra Skopančić, bacc. paed.
01/2785 007
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Senka Soldat, prof.
01/2785 021
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za filozofiju, logiku i etiku
Katarina Stupalo, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Samostalni upravni referent–pravnik
Ante Srzić dipl. iur.
01/2785 096
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za matematiku
Igor Šelimber, prof.
01/2785 053
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Voditeljica Odjela za opće poslove
Tihana Šimunić, prof.
01/2785 058
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Jozo Škegro, prof.
 01/2785 014
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručna suradnica – poslovna tajnica ravnateljice
Tea Štefek, mag. educ. phon. rehab. i mag. soc.
01/2785 002
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za engleski jezik
Martina Šturm, prof.
01/2785 026
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Tajnica Agencije – voditeljica Odjela pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova
Dubravka Težulat, dipl. iur.
01/2785 006
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za biologiju i kemiju
Marijana Toljan, prof.
01/2785 023
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i projekte EU
Boris Vampula, univ. spec. cin.
01/2785 101
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Sandra Višković, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Voditeljica Odsjeka pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova
Marija Vizler Pandža, dipl. iur.
01/2785 130
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

 

Stručni referent Odjela za srednje školstvo
Mandica Vrbanović
01/2785 030, telefaks 01/ 2785 140
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za logiku, filozofiju i etiku   
Željka Winkler, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje
Jadranka Žarković-Pečenković, prof.

PODRUŽNICA OSIJEK

Strossmayerova 6/1, 31 000 Osijek
031/284 900; telefaks: 031/283 799

Viši savjetnik za vjeronauk
Dalibor Adžić, prof.
031/284 919
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Predstojnica Podružnice Osijek
Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Ivana Biljan, prof.
031/ 284 901
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za geografiju
Sonja Burčar, prof.
031/284 907
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za povijest
Franjo Čičak, prof.
031/ 284 903
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
dr. sc. Borislav Đekić
031/ 284 912
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

 

Stručna referentica
Ljiljana Fekete
031/ 284 900
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za glazbene i plesne škole
mr. sc. Ivančica Hinek
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za fiziku
dr. sc. Verica Jovanovski
031/284 906
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje
dr. sc. Aleksandra Krampač-Grljušić
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Snježana Lustig, dipl. učitelj
031/ 284 918
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za hrvatski jezik  
Marija Matić, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za vjeronauk
Ankica Mlinarić, dipl. teolog
031/ 284 915
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za prirodu i biologiju
Marina Ništ, prof.
031/ 284 917
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za matematiku
Jelena Noskov, prof.
031/284 905
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za engleski i njemački jezik
Izabela Potnar Mijić, prof.
031/284 914
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
031/ 284 916
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za hrvatski jezik
Anđa Suvala, prof.
031/284 908
e-mail: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za nacionalne manjine (mađarsku)
Erna Varga, prof.
031/ 284 910
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za stručne suradnike psihologe  
Dejana Varnica, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu
Viktorija Vranešić, prof.
031/284 913
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Luja Zamečnik, prof.
031/284 911
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

PODRUŽNICA RIJEKA

Trpimirova 6, p.p. 256, 51000 Rijeka
051/320 381; telefaks: 051/335 182

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku
Eugen Ban, prof.
051/ 317 698
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Vilma Bednar, dipl. psiholog
051/317 691
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za stručne suradnike defektologe
Robert Cimperman, prof.
051/320 382
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Predstojnik Podružnice Rijeka
Viši savjetnik za ravnatelje u srednjim školama
dr. sc. Oleg Đaković
051/320 380
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost
Anita Gergorić, prof.
051/320 389
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za hrvatski jezik
Linda Grubišić Belina, prof.
051/317 694
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za fiziku
doc. dr. sc. Tatjana Ivošević
051/317 690
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjski suradnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Davor Juriša, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ.
051/352 073
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Mirjana Kazija, prof.
051/320 386
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za povijest
mr. sc. Marijana Marinović
051/320 383
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za matematiku
Vesko Nikolaus, mag. educ. math. et phys.
051/320 387
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za razrednu nastavu
Vesna Orešković, dipl. učitelj
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za nacionalne manjine (talijansku)
Patrizia Pitacco, dipl. defektolog
051/317 699
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Zvjezdana Prohaska, prof.
051/317 693
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za razrednu nastavu
Roberta Rudela, mag. prim. educ.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

 

Viša savjetnica za biologiju i kemiju
Borjanka Smojver, dipl. ing.
051/317 696
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu  
Gianfranca Šuran, prof.
052/813 538
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag. rehab. educ.
051/317 692
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za vjeronauk
Tomislav Tomasić, prof.
051/352 070
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Savjetnica za engleski jezik
Jelena Zdrilić, prof.
051/320 384
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

 

PODRUŽNICA SPLIT

Tolstojeva 32, 21 000 Split
021/340 999, telefaks: 021/314 246

Vanjska suradnica za logiku, filozofiju i etiku   
mr. sc. Perislava Bešić-Smlatić
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za engleski jezik
Sandra Botunac, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za fiziku
Damira Čupić, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

 

Viša savjetnica za matematiku
Antonela Czwyk Marić, prof.
021/340 970
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Jadranka Domazet, dipl. učitelj
021/340 985
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za biologiju i kemiju
Majana Engelbreht, prof.
021/340 984
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručna suradnica – poslovna tajnica
Jasminka Eterović, dipl. oec.
021/340 999
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, dipl. defektolog
021/340 996
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Đurđica Kaurloto Martinić, prof.
021/340 989
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za hrvatski jezik
dr. sc. Srećko Listeš
021/340 995
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Luči Lončar, dipl. defektolog
021/340 983
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Margita Lukas, prof.
021/340 987
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Majstrović, dipl. učitelj
021/340 994
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za njemački jezik
Anka Marić, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za francuski jezik
Slavenka Markota, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za učeničko poduzetništvo
Vesna Marović, dipl. oec.
021/340 981
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za vjeronauk
Sabina Marunčić, prof.
021/340 997
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Predstojnik Podružnice Split – Voditelj Odsjeka za usavršavanje i osposobljavanje ravnatelja
Vlade Matas, prof.
021/ 340 980
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za povijest
Loranda Miletić, prof.

E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za engleski jezik
Haidi Mimica Tudor, prof.
E-adresa:  Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za engleski jezik
Snježana Omazić, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za hrvatski jezik
mr. sc. Jasna Pandžić

E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Blaga Petreski, prof.
021/340 986
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike - knjižničare
Ana Saulačić, prof. i dipl. knjižničarka
021/340 988
e-pošta: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjski suradnik za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost
Goran Sučić, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za umjetničke škole
Ivana Šutić, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjski suradnik za informatiku i računalstvo i tehničku kulturu
Dragan Stanojević, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

 

 

mag. educ. math. et phys.

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja