AZOO - Kontakti
08. 07. 2010.

Odjel pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova

Voditeljica Odjela – Tajnica Agencije
Dubravka Težulat, dipl. iur.
Telefon: 01/2785 006
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Odsjek pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova

Voditeljica Odsjeka
Marija Vizler Pandža, dipl. iur.
Telefon: 01/2785 130
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Samostalni upravni referent–pravnik
Ante Srzić dipl. iur.
Telefon: 01/2785 096
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za javnu nabavu
Josipa Frketić, dipl. oec.
Telefon: 01/2785 127
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručna referentica za kadrovske poslove
Sandra Skopančić, bacc. paed.
Telefon: 01/2785 007
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručna referentica za poslove urudžbiranja i arhiviranja
Nevenka Penezić
Telefon: 01/2785 011
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručna referentica za otpremu i dostavu pošte
Ankica Marečić
Telefon: 01/2785 012
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručna referentica za poslove urudžbiranja i arhiviranja – polaznica stručnog osposobljavanja za rad
Megan Oraić Franc, uprav. ref.
Telefon: 01/2785 011
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Odsjek računovodstvenih poslova

Voditeljica Odsjeka
Valentina Paver, dipl. oec.
Telefon: 01/2785 111
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Glavna knjigovotkinja
Nada Kolarić
Telefon: 01/2785 113, telefaks: 01/2785 150
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Računovodstvena referentica za blagajničko poslovanje
Draženka Sirovica
Telefon: 01/2785 115
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Računovodstvena referentica – financijska knjigovotkinja
Marica Golemović
Telefon: 01/2785 112
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Računovodstvena referentica-kontrolor
Mihaela Čuljak, dipl. oec.
Telefon: 01/2785 114
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja