Stručni skupovi - Tehnička kultura
02. 09. 2013.

Materijali sa stručnog skupa za učitelje pripravnike tehničke kulture i informatike-računalstva i njihove mentore, kolvovoz 2013. Rijeka

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita za pripravnike i njihove mentore tehničke kulture i informatike - računalstva Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, koji je održan 22. kolovoza 2013. u Rijeci.

Dokumenti

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja