Stručni ispiti - Obavijesti
08. 01. 2013.

Stručno usavršavanje pripravnika

Agencija za odgoj i obrazovanje je u pedagoškoj godini odnosno nastavnoj godini 2012./2013. započela s novim oblikom stručnog usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike pripravnike te njihove mentore u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na temu Stažiranje i polaganje stručnoga ispita – opći dio.

Stručni se skupovi na navedenu temu sastoje od dijela koji se odnosi na prava i obveze tijekom pripravničkog staža i procedure polaganja stručnoga ispita temeljeno na zakonskim i podzakonskim aktima, a isto tako pripravnici dobivaju upute o pisanju pisanoga rada na stručnome ispitu s jezičnog stajališta. Isti će se organizirati regionalno dvaput godišnje (posebno za pripravnike iz predškolskih ustanova, a posebno za pripravnike iz osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova).

Nadležni savjetnici određenog predmetnog područja organiziraju posebne stručne skupove za pripravnike na kojima se obrađuju teme vezane za stručno-metodičku pripremu za polaganje stručnoga ispita.

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja