AZOO - Kontakti
22. 08. 2010.

Podružnica Rijeka

Trpimirova 6, 51 000 Rijeka
Telefon: 051/320 381; telefaks: 051/335 182
Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Predstojnik Podružnice Rijeka
Viši savjetnik za ravnatelje u srednjim školama
dr. sc. Oleg Đaković
Telefon: 051/320 380
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Mirjana Kazija, prof.
Telefon: 051/320 386
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za stručne suradnike defektologe
Robert Cimperman, prof.
Telefon: 051/320 382
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ.
Telefon: 051/352 073
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za hrvatski jezik
Linda Grubišić Belina, prof.
Telefon: 051/317 694
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za biologiju i kemiju
Borjanka Smojver, dipl. ing.
Telefon: 051/317 696
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za povijest
mr. sc. Marijana Marinović
Telefon: 051/320 383
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku
Eugen Ban, prof.
Telefon: 051/317 698
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost
Anita Gergorić, prof.
Telefon: 051/320 389
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Zvjezdana Prohaska, prof.
Telefon: 051/317 693
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za vjeronauk
Tomislav Tomasić, prof.
Telefon: 051/352 070
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za nacionalne manjine (talijansku)
Patrizia Pitacco, dipl. defektolog
Telefon: 051/317 699
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za matematiku
Vesko Nikolaus, mag. educ. math. et phys.
Telefon: 051/320 387
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag. rehab. educ.
Telefon: 051/317 692
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za fiziku
doc. dr. sc. Tatjana Ivošević
Telefon: 051/317 690
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Vilma Bednar, dipl. psiholog
Telefon: 051/317 691
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Savjetnica za engleski jezik
Jelena Zdrilić, prof.
Telefon: 051/320 384
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu  
Gianfranca Šuran, prof.
Telefon: 052/813 538
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za razrednu nastavu
Vesna Orešković, dipl. učitelj
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za razrednu nastavu
Roberta Rudela, mag. prim. educ.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

 

Vanjski suradnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Davor Juriša, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

 

 

 

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja