Arhiv stručnog usavršavanja - Hrvatski jezik
08. 12. 2010.
 Ispis 

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga jezika – V. modul

Datum održavanja: 29. travnja 2011.

Sudionici: učitelji hrvatskoga jezika u osnovnim školama Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke županije i Grad Zagreb koji su slušali I., II. i III. i IV. modul

Predmetno područje

Hrvatski jezik

Voditelj programa

Marijana Češi, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik, Zagreb, Donje Svetice 38; telefon: 01 2785 073; e-mail: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Tema stručnog skupa

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga jezika – V. modul

  1. Opisno praćenje postignuća učenika u nastavi Hrvatskoga jezika
  2. Vrednovanje postignuća učenika s posebnim obrazovnim potrebama u nastavi Hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa

Međužupanijska

Namjena programa (ciljna skupina, županija)

Učitelji hrvatskoga jezika u osnovnim školama Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke županije i Grad Zagreb koji su slušali I., II. i III. i IV. modul

Mjesto održavanja

Datum i vrijeme održavanja stručnog skupa

Trajanje programa

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

29. travnja 2011.

10.00-16.00

6 sati

Prijava za sudjelovanje

Obvezna online prijava od 1. prosinca do 25. ožujka 2010. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači

Elvira Nimac, prof., školski psiholog

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika

- obrazložiti važnost opisnog praćenja postignuća učenika

- obrazložiti važnost sustavnosti pri praćenju i pravljenja bilješki

- objasniti korisnost pomoćnih instrumenata za pravljenje bilješki

- operacionalizirati svaku komponentu

- razlikovati kvalitetne od nekvalitetnih opisnih ocjena

- koristiti jasne i razumljive pokazatelje uspješnosti u svim važnim komponentama funkcioniranja učenika

- praviti upotrebljive bilješke o napredovanju učenika u svim važnim komponentama funkcioniranja

- analizirati bilješke i bitne podatke sažeti u jasnu i upotrebljivu opisnu ocjenu

- donijeti „objektivan“ zaključni sud o kvaliteti funkcioniranja učenika u svim važnim komponentama i izraziti ga u obliku opisne i brojčane ocjene

- objasniti smisao i cilj vrednovanja u širem smislu

- koristiti poticajne postupke vrednovanja postignuća za sve učenike

- koristiti korake pripreme vrednovanja

- objasniti razliku individualiziranog pristupa i prilagođenog programa

- koristiti Bloomovu taksonomiju znanja na kognitivnom području prilikom programiranja procesa vrednovanja postignuća učenika s teškoćama učenja

- operacionalizirati obrazovna postignuća na svim razinama znanja u skladu s mogućnostima učenja konkretnog učenika

- birati aktivnosti za ostvarenje obrazovnih ishoda na temelju mogućnosti učenja konkretnog učenika

- definirati jasne i odgovarajuće kriterije za vrednovanje postignuća učenika ovisno o njegovim mogućnostima učenja

- izraditi skalu procjene za vrednovanje postignuća učenika na različitim razinama znanja

- objasniti važnost načela izvrsnosti u području vrednovanja postignuća učenika

- na diferenciran način koristiti različite načine provjeravanja i procjenjivanja postignuća učenika s teškoćama učenja

- procijeniti poticajnost primijenjenih postupaka vrednovanja za konkretnog učenika s teškoćama učenja i poboljšavati ih

- objasniti važnost vrednovanja postignuća učenika s teškoćama učenja na afektivnom području

Metode poučavanja

Oblici rada

Metode rada: interaktivno predavanje, vođeni razgovor, analiziranje, izvješćivanje, diskutiranje.

Oblici rada: frontalni, individualni, suradnički.

Vrednovanje

Standardizirani upitnika (AZOO)

Potvrđivanje sudjelovanja

Standardizirana potvrda (AZOO)

Broj polaznika

Do 70 sudionika.

Napomena