Marijana Marinović

Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja

Metodički priručnik za nastavnike povijesti

Povijest svijeta je poput glavice luka, na kojoj moderni svijet čini tek vanjsku ljusku i koju u potrazi za povijesnim uvidom treba ljuštiti sloj po sloj. No otkrivanje slojeva očaravajuće je i izazovno i danas neizmjerno važno za nas koji iz prošlosti nastojimo izvući pouku za budućnost.

Jared Diamond

Logo AZOO
Agencija za odgoj i obrazovanje
Zagreb, 2014.

Sadržaj

Uvodne napomene

Predgovor

Osnovni pojmovi

1. Ishodi učenja i kurikulum povijesti

1.1. Što je kurikulum, a što nastavni program

1.2. Što su odgojno-obrazovni ciljevi u nastavi povijesti

1 3. Zašto su nam važni odgojno-obrazovni ciljevi i standardi

1 4. Kako su povezani odgojno-obrazovni ciljevi i ishodi učenja

1 5. Odgojno-obrazovni ciljevi i ishodi učenja u odnosu prema nastavnim aktivnostima

2. Obrazovni standardi ili kategorije znanja u kurikulumima povijesti

2.1. Temeljna povijesna znanja i sposobnost povijesnog mišljenja

2.2. Pokazatelji za pet vještina povijesnog mišljenja

3. Periodizacija i koncepcije vremena u povijesti

3.1. Kronološko vrijeme kao objektivni koncept

3.2. Subjektivno vrijeme

3.3. Eurocentrični mit kao dio progresivističke koncepcije povijesti

3.4. Povijesna razdoblja u historiografiji i u kurikulumima

4. Odnos između triju komponenata predmetnog kurikuluma

4.1. Uravnoteženje kurikuluma

4.2. Programiranje rada u dvije dimenzije

5. Konceptualni okvir novog kurikuluma

5.1. Izvorna Bloomova taksonomija

5.2. Afektivno područje Bloomove taksonomije

5.3. Psihomotoričko područje Bloomove taksonomije

5.4. Revizija kognitivnog područja Bloomove taksonomije

5.5. Šest razina kognitivnog procesa

5.6. Aktivni glagoli

5.7. Zaključak

5.8. Završne napomene

Dodatak: kurikulumi povijesti za srednje strukovne škole – razrada

Uvod

1. Prva jedinica ishoda učenja: od lovca i skupljača do stanovnika grada

1.1. Prva programska razina složenosti

1.2. Druga programska razina složenosti

1.3. Sposobnost povijesnog mišljenja – pokazatelji postignuća

1.4. Primjeri provjere i vrednovanja

1.5. Literatura

2. Druga jedinica ishoda učenja: uspon i pad staroga svijeta

2.1. Prva programska razina složenosti

2.2. Druga programska razina složenosti

2.3. Treća programska razina složenosti

2.4. Sposobnost povijesnog mišljenja – pokazatelji postignuća

2.5. Primjeri provjere i vrednovanja

2.6. Literatura

3. Treća jedinica ishoda učenja: srednjovjekovne civilizacije

3.1. Prva programska razina složenosti

3.2. Druga programska razina složenosti

3.3. Sposobnost povijesnog mišljenja – pokazatelji postignuća

3.4. Primjeri provjere i vrednovanja

3.5. Literatura

4. Četvrta jedinica ishoda učenja: temelji modernog svijeta

4.1. Prva programska razina složenosti

4.2. Druga programska razina složenosti

4.3. Treća programska razina složenosti

4.4. Sposobnost povijesnog mišljenja – pokazatelji postignuća

4.5. Primjeri provjere i vrednovanja

4.6. Literatura

5. Peta jedinica ishoda učenja: doba građanskih revolucija

5.1. Prva programska razina složenosti

5.2. Druga programska razina složenosti

5.3. Sposobnost povijesnog mišljenja – pokazatelji postignuća

5.4. Primjeri provjere i vrednovanja

5.5. Literatura

6. Šesta jedinica ishoda učenja: dvadeseto stoljeće

6.1. Prva programska razina složenosti

6.2. Druga programska razina složenosti

6.3. Treća programska razina složenosti

6.4. Sposobnost povijesnog mišljenja – pokazatelji postignuća

6.5. Primjeri provjere i vrednovanja

6.6. Literatura

7. Obrasci

Literatura

Bilješka o autoru

Impresum

Nakladnik
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Za nakladnika
Vinko Filipović, prof.
© Agencija za odgoj i obrazovanje

Urednik
Miroslav Mićanović

Recenzenti
prof. dr. sc. Ivo Rendić Miočević
mr. sc. Helena Miljević Pavić
Vesna Slaviček, prof.

Lektorica
dr. sc. Jadranka Brnčić

Oblikovanje i produkcija
KaramanDesign

ISBN 978-953-7290-37-5

CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 866506.